פיתוח היבטים חברתיים ורגשיים של למידה: החוויה האמריקאית

Elias, M.J., & Moceri, D.C. (2012). Developing social and emotional aspects of learning: the American experience. Research Papers in Education, 27, 423-424.

התפתחויות במדיניות האמריקאית, וההתפתחות המחקרית והמקצועית לקידום למידה חברתית ורגשית בבתי ספר נעזרות בעבודה המבוצעת על ידי ה-Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning -CASEL, בעידוד הזרז הפופולרי והפוליטי של עבודת הפסיכולוג דניאל גולמן (Daniel Goleman) בתחום של אינטליגנציה רגשית. בהתבסס על מחקרים וניסוחים של ה-CASEL לגבי ההשלכות של אינטליגנציה רגשית עבור בתי ספר, מאמר זה מגדיר 'למידה חברתית ורגשית' כחלק מפיתוח האופי ונעזר במחקרים אמפיריים של יישומים מוצלחים כדי להתוות עקרונות של התערבות יעילה.

 בהקשר שבו, למרות הרטוריקה הפוליטית אודות מערכת חינוך משגשגת ופרוגרסיבית, פער הישגי שכביכול אינו ניתן לזיהוי משפיע על קבוצות חברתיות ואתניות מסוימות, המאמר מבצע הערכה של השפעות-מפתח ומחסומים מתמשכים למימוש מוצלח של מטרות הלמידה החברתית והרגשית בבתי ספר אמריקאים.

This report summarizes results from three large-scale reviews of research on
the impact of social and emotional learning (SEL) programs on elementaryand
middle-school students

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya