פיתוח החשיבה באמצעות למידה שיתופית מבוססת בעיות

מאת: Amgad Seif

Amgad Seif, Oleg Tilchin. "Thinking Development through Problem-Based Collaborative Learning".


החברה מבוססת הידע בת זמננו דורשת חשיבה מסדר גבוה לפתרון בעיות מסובכות.

פיתוח של חשיבה כזו צריך להיות מכוון לרכישת מיומנויות חשיבה אנליטיות ויצירתיות.
מיומנויות אנליטיות כוללות חשיבה ביקורתית ומסייעות לבחור את החלופה הטובה ביותר.

מיומנויות אלה צריכות לאפשר סידור, השוואה, והנגדה, הערכה, ובחירה.

מיומנויות של חשיבה יצירתית הדרושות לפתרון בעיות מאופיינות על-ידי יעילות ביצירת רעיונות רבים; גמישות בייצור טווח רחב של רעיונות; מקוריות ביצירת רעיונות לא שגרתיים; ובשיפור של פיתוח הרעיונות.

המודל המתאים ביותר לאספקת הרכישה האפקטיבית של מיומנויות החשיבה הוא המודל של "למידה שיתופית מבוססת בעיות" (Problem-Based Collaborative Learning (PBCL).
לפי מודל זה, המטרות של למידה מוכוונת עצמי הן הגדרת הבעיה; יצירה שיתופית של מערך של רעיונות אפשריים לפתרון הבעיות ובחירה ברעיון הקונסטרוקטיבי; השגת המידע הדרוש לפתרון הבעיה הכולל מידע מנושאים מקבילים ובניית ידע מסדר גבוה יותר; ופעולות לפתרון הבעיה.

במחקר זה, המחברים מציעים גישה חדשנית להערכה דינמית מורכבת של פיתוח החשיבה של תלמידים אינדיבידואלים בסביבת "למידה שיתופית מבוססת בעיות" על ידי התחשבות במאפיינים של מיומנויות החשיבה.

מורכבות ההערכה מסופקת על ידי יצירת הערכות משולבות של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה יותר, ידע מסדר גבוה יותר, ומיומנויות שיתופיות.

המקדם המוצע של פיתוח החשיבה משמש כמכשיר אפקטיבי לניתוח איכותני וכמותי לצורך למידת הנושא בהצלחה באמצעים של "למידה שיתופית מבוססת בעיות".

הגישה מספקת הדמיה וסיוע ברכישת מיומנויות החשיבה הדרושות, בניית ידע מסדר גבוה יותר, ושיתוף פעולה בין התלמידים. הגישה יוצרת בסיס לפיתוח כלי של הערכה דינמית מורכבת המתווכת על ידי מחשב לפיתוח חשיבה בסביבה של "למידה שיתופית מבוססת בעיות".


קישור לתקציר המאמר באנגלית מתוך תכנית הכנס הששי הבינלאומי בהכשרת מורים

ראה גם:
מה לומדים התלמידים בלמידה המבוססת על פתרון בעיות ( PBL) : ניתוח התהליך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya