פיתוח הדמיון בחינוך: רעיונותיו של פרופסור קירן איגן

מאת: Kieran Egan
ב-3 למאי 2007 נערך במכון מופ"ת מפגש מרתק עם אורח מחו"ל Prof. Kieran Egan
מנהל המרכז לפיתוח הדמיון ומחבר הספר הטוב ביותר בחינוך בארה"ב 2003. במהלך המפגש שנערך ביוזמתו ובהנחייתו של פרופסור גד אלכסנדר הציג קירן איגן את תפיסותיו לקידום ההבנה של תלמידים במערכת החינוך. הדמיון הוא הכוח מניע בהתפתחות המושגים בתרבות ואצל הילד ולכן ראוי להתחשב בו בהוראה ובפיתוח תוכניות הלימודים כאחד. כל סוג הבנה קשור להפעלת כלים אינטלקטואליים מסוימים כמו סיפורים, ניגודים בינאריים מופשטים, מטפורות, בניית דימויים ממילים, סקרנות לגבי מקרים קיצוניים ובדיקת גבולות, הערצה של גיבורים, פליאה והשתוממות, ועוד. מומלץ להוריד את המצגת שהכין ד"ר גד אלכסנדר המציגה כמה מרעיונותיו של פרופסור קירן איגן (המצגת מצורפת מצד ימין וניתן להורדה באדיבותו של ד"ר גד אלכסנדר).
 
ההצעה החלופית של איגן לפתרון בעיית החינוך
 
לתאר רצף של סוגי הבנה
 • הבנה סומאטית
 • הבנה מיתית
 • הבנה רומנטית
 • הבנה פילוסופית
 • הבנה אירונית
 
ההישנות התרבותית
 סוגי ההבנה האלה התפתחו באבולוציה באופן נפרד והתמזגו במידה רבה מאוד בכל פעם שהופיע סוג הבנה מאוחר יותר.
 עקרון הרה- קפיטולציה- תהליך ההישנות התרבותית- קובע שהרכישה של כל אחד מסוגי התובנות על ידי הלומד תיעשה באותו רצף שבו התפתח באופן היסטורי.
 
איך רותם איגן את ויגוצקי למהלך של הישנות תרבותית?
הנחת היסוד היא שבאמצעות רכישה של כלים אינטלקטואליים מסוימים (המקבילים לאלה שויגוצקי מציע) היחיד המודרני מחולל בהתפתחותו סוגי הבנה דומים לאלו שהאנושות חוללה בתיווך הכלים האלה בעבר.
 
הישנות תרבותית וכלים קוגניטיביים
 סוגי ההבנה והמעבר ביניהם מתווכים ע"י הכלים האינטלקטואליים הזמינים בחברה בה חי הילד (כגון שפה).
 באמצעות הפנמה של דרכי פעולה על מידע, מוגדרות מבחינה היסטורית ומאורגנות מבחינה תרבותית, נהפך טבעם החברתי של אנשים גם לטבעם הפסיכולוגי (לוריא).
 
דוגמאות לכלים קוגניטיביים
כל סוג הבנה קשור להפעלת כלים אינטלקטואליים מסוימים כמו סיפורים, ניגודים בינאריים מופשטים,
מטפורות, בניית דימויים ממילים, סקרנות לגבי מקרים קיצוניים ובדיקת גבולות, הערצה של גיבורים, פליאה והשתוממות, ועוד.
 
כל סוג הבנה קשור להפעלת כלים אינטלקטואליים מסוימים כמו סיפורים, ניגודים בינאריים מופשטים, מטפורות, בניית דימויים ממילים, סקרנות לגבי מקרים קיצוניים ובדיקת גבולות, הערצה של גיבורים, פליאה והשתוממות, ועוד.
 
תפקידנו כמחנכים ומפתחי תוכניות לימודים
לא להעביר ידע ומיומנויות בלבד- אלא ליצור מעורבות לגביהם אצל הלומד
תנאי הכרחי לשילוב הדמיון בהוראה הוא הבנת טבעם של הכלים הקוגניטיביים שבעזרתם הם תופסים את העולם.
 
התאמת תוכנית הלימודים לסוגי ההבנה והכלים הקוגניטיביים של הלומדים
דוגמאות לעיבוד נושאים בתוכנית הלימודים המפעילים את דמיון הלומדים ניתן למצוא באתר המרכז למחקר הדמיון IERG
 
 
הפעלת הדמיון בשלושה מישורים
 
הפעלת הדמיון בחינוך צריכה להתרחש על פי איגן בשלושה מישורי פעולה הקשורים זה בזה:
 1. ברמת הלומד- ידע על הנושאים המרתקים את דמיונו בגיל מסוים.
 2. ברמת תוכנית הלימודים - בחירת התנסויות המעוררות את הדמיון בלי לוותר על ידע דיסציפלינארי.
 3. ברמת המורה- חיפוש דרכים יצירתיות להפעלת הדמיון המבוססות על שימוש בכלים הקוגניטיביים.
 
חקירה מדעית ללא מעורבות רגשית היא חרב פיפיות
 
ספריו של איגן:
 הדמיון הוא הכוח מניע בהתפתחות המושגים בתרבות ואצל הילד ולכן ראוי להתחשב בו בהוראה ובפיתוח תוכניות הלימודים כאחד.
 
 
ספרו המפורסם:
 
מידע נוסף
 
 אתר הבית:
http://www.educ.sfu.ca/kegan

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya