פיתוח אתרי אינטרנט בכיתה לצורך למידה במאה ה-21

Tingen, Jennifer; Philbeck, Lauren; Holcomb, Lori B. " Developing Classroom Web Sites for 21st Century Learning", Journal Kappa Delta Pi Record v. 47 no. 2 (Winter 2011) p. 88-90 Year:2011

 לאתרי אינטרנט בכיתה יש פוטנציאל לתמוך בלמידה של התלמיד ולהגבירה על ידי כיוון למיומנויות הדרושות במאה ה-21, כגון: שיתוף פעולה בין מורים, תלמידים, הורים ומורים אחרים, אוריינות מדיה ומיומנויות בינאישיות ומכוונות עצמית (self-directional), כמו גם מיומנויות של חשיבה ופתרון בעיות. כלי web 2.0 כגון: בלוגים, קבצי קול מוקלטים (podcasts) מחזקים את אתרי האינטרנט של המורה כדי להכין תלמידים לקראת העתיד. על ידי הפיכת הלמידה לאירוע חברתי, המורים מסייעים לתלמידים להשתלב באינטרנט בחומר הקורס. בנוסף, מורים תומכים במיומנויות של המאה ה-21 באמצעות הוספת רשומה חדשה בבלוג (posting) לגבי העבודה של התלמיד, כך שחבריו לכיתה יוכלו להעיר על עבודתו או ללטש את קבצי הקול המוקלטים של חבריהם.

במאמר זה, המחברים מדווחים על מחקרם בנושא אתרי אינטרנט בכיתה כדי לקבוע האם אתרים אלה תומכים במיומנויות הדרושות במאה ה-21.

ממצאים מוקדמים מצביעים על כך שאתרי האינטרנט בכיתה אינם עונים על צורכי התלמידים במאה ה-21. ממצאים נוספים מדגישים שרוב המורים הם אוטודידקטים במונחים של פיתוח אתר אינטרנט.

 בהתבסס על ממצאיהם, המחברים פיתחו המלצות עבור המחנכים שרוצים לייצר אתר אינטרנט לכיתה המיושרת עם הסטנדרטים ללמידה במאה ה-21.

למאמר המלא באנגלית

ראה גם :

מאמרים ומחקרים בפורטל מס"ע על אתר האינטרנט הבית-ספרי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya