פירוק ובנייה פרשנית של טקסט מקוון באמצעות שיטת ארבעת העולמות

מקור וקרדיט:
עירית קופפרברג , " פירוק ובנייה פרשנית של טקסט מקוון באמצעות שיטת ארבעת העולמות, " בתוךעירית קופרפברג ( עורכת) , חקר הטקסט והשיח , הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2010 . ע"ע 65-80 .
מאמר זה מציג היבטים תיאורטיים ומתודולוגיים של שיטת ארבעת העולמות לניתוח שיח אינטראקטיבי. המסגרת התיאורטית שגישה זו נשענת עליה מבוססת על גישות פונקציונלית לחקר השיח המדגישות שמשאבים לשוניים הם כלים לבנית משמעות. עוד מדגישה המסגרת את מושג המיצוב בשיח המראה כיצד  ניתן לחבר ניתוח ברמת המיקרו עם ניתוח ברמת המקרו. הגישה גם נשענת על המושג "זמן נרטיבי" המאפשר לבני אדם לנוע בחשיבתם קדימה ואחורה וכך להתגבר על "הזמן הכרונולוגי" הנע בכיוון אחד תמיד. שיטת הניתוח מאפשרת לחוקרים לפרק את הטקסט לעולמות שיח , עולמות הווה , העבר והעתיד של המשתתפים ולבחון אותם בעולם רביעי- עולם פרשני , שבו הם מחברים את הניתוח ממוקד הטקסט עם תיאוריות המנחות אותם.

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  בוקר טוב,מעוניינת מאוד לקבל את המאמר הזה, כי עוזר לי מאוד בעבודת הסמינריון.תודה

  פורסמה ב 19/07/2013 ע״י מרוות חתר

  מבקשת לדעת אם ניתן לקבל את המאמר לשם כתיבת פרויקט גמר במסלול הייעוץ החינוכי.בתודה ובברכה

  פורסמה ב 26/04/2014 ע״י לנקרי אפרת
  מה דעתך?
yyya