פייסבוק‏ 2012 בחינוך – יישומים, כלים ואפליקציות


במאמר זה מוצעים יישומים אפשריים לשם הוראה-למידה באמצעות הפייסבוק וכלים ואפליקציות חינוכיות, עדכניים לפייסבוק 2012, שניתן להפעיל אותם לצרכים אלה.


תקציר
לאור עדכון כלי הפייסבוק בשנה החולפת 2011 , ולאור התנסויות ופיתוח תובנות בעקבות ניהול קהילת למידה בפייסבוק, כמודל לשימוש במדיה חברתית דיגיטלית בחינוך,מציעים  ד"ר אברום רותם ועידית אבני התייחסות מעודכנת ל -2102 למכלול סוגיית שילוב הפייסבוק בחינוך בכלל ובהוראה למידה בפרט. במאמר זה מוצעים יישומים, אפשריים לשם הוראה למידה באמצעות הפייסבוק וכלים ואפליקציות חינוכיות, עדכניים לפייסבוק 2102 שניתן להפעיל אותם לצרכים אלה.

מאמר זה הנו מאמר משלים למאמר "פייסבוק 2102 בחינוך –לחשב מסלול מחדש" שפורסם יחד עמו.


למאמרם של ד"ר א. רותם ועידית אבני

פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות (רותם ואבני, ינואר ‏ 2012)


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya