פורסם תקן לספרי לימוד דיגיטאליים

במסגרת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 החליט משרד החינוך להנהיג תוך חמש שנים שימוש בספרי לימוד דיגיטאליים כחלופה לספרי הלימוד הרגילים. בתחילת השנה אף פורסם חוזר מנכ"ל בנושא זה. החוזר קובע כי החל משנת הלימודים הבאה, תשע"ג לא יאשר המשרד ספר לימוד שלא יכלול לפחות "גרסה מקוונת בסיסית".

לגופים המוציאים לאור ספרי לימוד ניתנת הבחירה לפתח את ספרי לימוד הדיגיטאליים באחת משלוש גרסאות אפשריות : גרסה בסיסית, הנקראת גם רמה א'. ברמה זו ספר הלימוד הדיגיטאלי זהה בתוכנו לספר המודפס, בתוספת קישורים לאתרי אינטרנט רלבנטיים. בנוסף יאפשר הספר הדיגיטאלי לתלמיד פעולות כמו סימון קטעים, עריכת חיפוש וכתיבת הערות בצמידות לטקסט.
בגרסה ברמה ב' , המתקדמת יותר, ישולבו בספר הלימוד הדיגיטאלי משאבי מדיה, כמו קבצי קול, סרטונים ואמצעי המחשה, כמו הנפשה או מודלים תלת ממדיים.

בספרי הלימוד הדיגיטאליים ברמה ג' , המתקדמת ביותר, ישולבו בנוסף למשאבי המדיה גם מערכת לניהול למידה (LMS ). מדובר במערכות אינטראקטיביות, המעניקות לתלמידים כלים לטיפול במידע ובתקשורת, ולמורה אפשרויות לבחון את תהליך הלמידה של החומר בכיתה ושליטה בו.

בשנה האחרונה מפתח משרד החינוך תקן מחייב לספרי הלימוד הדיגיטאליים, שעל פיו יפתחו הגופים השונים, המוציאים לאור ספרי לימוד, את הגרסאות הדיגיטאליות שלהם. לאחרונה הועלה לאתר מינהל מדע וטכנולוגיה התקן לספרי הלימוד הדיגיטאליים ברמות א' וב'. בתקן מפורטות דרישות הסף , הנחיות וקריטריונים מפורטים לפיתוח ספר לימוד דיגיטאלי בכל אחת משתי הרמות.

כך למשל, ברמה ב' נדרש המוציא לאור, בין היתר, להטמיע בספר הדיגיטאלי משאב מדיה אחד לפחות עבור כל אחד מהנושאים הנכללים בספר הלימוד.
עבור הפקת הגרסה הדיגיטאלית יקבלו המוציאים לאור מענק חד-פעמי ממשרד החינוך , בהתאם לרמת הגרסה שיפתחו.

מקור וקרדיט : עיתון קו לחינוך , גיליון 556 , 27 לאוקטובר 2011

קישור 2 ( אתר מינהל מדע וטכנולוגיה)


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya