פורטפוליו דיגיטאלי : עמדות ותפיסות של סטודנטים להוראה בגיל הרך

מאת: Esther Ntuli
מקור וקרדיט:
 
Ntuli, EstherKeengwe, JaredKyei-Blankson, Lydia.  Electronic Portfolios in Teacher Education: A Case Study of Early Childhood Teacher Candidates, Early Childhood Education Journal, v37 n2 p121-126 Oct 2009
 
השימוש בפורטפוליו דיגיטאלי בהכשרת  מורים נמצא בקו עלייה. נוכח היתרונות של הפורטפוליו הדיגיטאלי ביצירת רפלקציה של הלומדים ע"י תיעוד והערכה של ממצאים ופרויקטים נוטים יותר ויותר מחלקות חינוך ומכללות בעולם לשלב את הפורטפוליו הדיגיטאלי. חלק ממסלולי ההכשרה מדגיש את היבטים הטכנולוגיים של הפורטפוליו הדיגיטאלי וחלק אחר מנצל את הפורטפוליו הדיגיטאלי לשיפור ההערכה ושיטות ההערכה. המאמר הנוכחי ביקש לבדוק את עמדות פרחי ההוראה לשילוב הפורטפוליו הדיגיטאלי בהכשרה, במיוחד אותם סטודנטים להוראה המתמחים בגיל הרך/חינוך קדם יסודי.  עורכי המחקר ביקשו לבדוק באיזה מידה הציפיות של הסטודנטים להמשך ההתמחות שלהם בהוראה תואמת את הציפיות שלהם מיישום הפורטפוליו הדיגיטאלי.  הממצאים מלמדים כי הסטודנטים להוראה לגילאי קדם יסודי הם בעלי עמדות חיוביות יותר ללמידה באמצעות פורטפוליו דיגיטאלי בהשוואה לסטודנטים להוראה במסלולים אחרים.
 
 
ראה גם :
 
מאמרים ומחקרים נוספים על פורטפוליו דיגיטאלי בפורטל מס"ע
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?