פורומים של דיונים מובנים ובלתי מובנים ככלים למעורבות הסטודנט

Salter, Nicholas P.; Conneely, Marissa R. "Structured and unstructured discussion forums as tools for student engagement", Computers in Human Behavior. May2015, Vol. 46, p18-25.

פורומים של דיונים מקוונים ככלי הוראה הופכים ליותר ויותר פופולריים בכיתות הקולג'ים. האופן שבו הם מעוצבים (ובייחוד מידת המבנה הנכפית) עשוי להשפיע על מידת המשיכה של הפעילות עבור הסטודנטים.

המחקר הנוכחי ניתח תגובות לפורומים של דיונים מובנים ובלתי מובנים כדי לקבוע כיצד כל אחד מהם משפיע על מעורבות הסטודנט (בייחוד על ידי חקירת השימוש במשוב, בדיגום ובהעצמה).

התוצאות מראות כי הסטודנטים הגיבו באופן חיובי לשני סוגי הפורומים, אך הפורומים המובנים נתפסו באופן כללי כמושכים יותר. המאמר דן בטבעו של "המבנה" בפורומים, כמו גם באופן שבו ניתן לתמרן את הפורום כדי לקדם את מעורבות הסטודנט.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya