פדגוגיית "ארגון עצמי" כתהליך חדשני בהוראה למידה מתוקשבת- חקר מקרה

ד"ר שרה שדה

המחקר במלואו מצורף כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים")

תקציר

ראשיתו של המחקר בקורס "טכנולוגיה כסוכנת שינוי בבית הספר" במסגרת -התמחות תקשוב ולמידה בלימודי תואר שני במרכז ללימודים אקדמיים . הקורס יישם מודל פדגוגי המאופיין במידה גדולה של פתיחות וגמישות, במטרה לטפח אצל הסטודנטים את הכישורים להתנהלות יעילה בסביבת חינוך מתוקשבת, מורכבת ודינמית. ההתנסות נעשתה במסגרת תיאורטית של הפדגוגיה "ארגון עצמי", המאפשרת באופן ספונטני התהוות סדר חדש, מתוך מה שנראה על פניו כמצב כאוטי .העקרונות המנחים בגישת ה"הארגון העצמי" הם פתיחות מערכתית ושינוי מקומו ההיררכי של המרצה , במטרה לאפשר אוטונומיה בהתפתחותם המקצועית של הסטודנטים וכפועל יוצא מכך יישומם של רעיונות פדגוגיים מהותיים –וחדשניים בתחום החינוך.

במהלך הקורס הסטודנטים נדרשו לגלות תיאוריות ומחקרים, הקשורים בפדגוגיה מתוקשבת ובמאפייני ה"ארגון העצמי" והרעיונות הקשורים אליו, לקרוא ולדון בהם ולפתח תכנית השתלמות בית ספרית. פיתוח התכנית התבצע בצוותים, - בהם כל סטודנט תרם מידיעותיו ומהבנתו לשאר החברים. בסיום התהליך כל צוות הציג את ההשתלמות שפיתח. בעת ההצגה של התכניות השונות התקיימה למידת עמיתים, שהביאה לשינוי תפיסתם של הסטודנטים המשתתפים על מהותה של חדשנות פדגוגית מתוקשבת. אמנם לסטודנטים ניתנה מסגרת, שכללה את המטלה הסופית ובתהליך ההתהוות היו מגבלות זמן אולם אופן הלימוד, משתתף ויצירתי באופיו, והגישה לפיתוח ההשתלמות, שהייתה אוטונומית ותלויה במשתתפים עצמם, הניעו ללמידה משמעותית. השיעורים התנהלו בגישה שאפשרה לסטודנטים חופש ושיתוף פעולה להיות יצירתיים, מקוריים וחדשניים ברעיונות שלהם ומאפיינים אלה, כאמור, באו לידי ביטוי ברעיונותיהם בפיתוח תכנית ההשתלמות.

הסטודנטים למדו תוך כדי שיתוף פעולה, שלמרות הסיכונים הטמונים באי-הוודאות, ניתן להתגבר עליה ולפתח השתלמות מקורית, חדשנית ויצירתית. ניתוח ההתרחשויות במהלך הכנת המטלות וחוות הדעת של המשתתפים בקורס הראה התגבשות, פתיחות כלפי רעיונות חדשים ויכולת גמישות מחשבתית, שמשתתפי הקורס מצופים ליישם בבתי הספר שלהם. קורס זה מהווה התנסות ראשונית -והתיאור שלו מאפשר הבנה טובה יותר על יישומה של פדגוגיית "ארגון עצמי" בקורס מתוקשב. הסטודנטים המליצו בחום לשלב את המודל הפדגוגי של "ארגון עצמי" בקורסים נוספים.

המחקר במלואו מצורף כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים")

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  שיטה יצירתי מרתקת תומר מנהל

  פורסמה ב 15/05/2022 ע״י ענת ליבוביץ

  מדהים מענין מרתק

  פורסמה ב 30/05/2021 ע״י ענת ליבוביץ

  ממליצה בחום לשלב את המודל הפדגוגי של "ארגון עצמי" בקורסים נוספים.

  פורסמה ב 04/08/2012 ע״י פילימונוב מרינה
  מה דעתך?
yyya