פדגוגיות רגשיות וחברתיות: ביקורת על האורתודוכסיה החדשה של רגשות בניהול ההתנהגות בכיתה

מאת: V Gillies

Gillies, Val. " Social and Emotional Pedagogies: Critiquing the New Orthodoxy of Emotion in Classroom Behaviour Management", British Journal of Sociology of Education, v32 n2 p185-202 Mar 2011. 18 pp.


המאמר בוחן את הניסיונות המובנים החדשים לפנות ולנהל רגשות בכיתה. הניתוח הביקורתי מתמקד באג'נדה הרחבה של האוריינות (literacy) הרגשית הפועלת בתוך בתי הספר, ובאופן ספציפי יותר ב"תכנית של אספקטים רגשיים וחברתיים של למידה" (Social and Emotional Aspects of Learning) (ראשי תיבות: (SEAL.).

הנתונים נאספו מתוך מחקר אתנוגרפי של "יחידות התמיכה בהתנהגות" (Behaviour Support Units) בשלושה בתי ספר מקיפים של הזרם המרכזי הנמצאים בעיר בריטית כדי להדגיש את הפער בין "הרגשנות הרציונלית" (rational emotionality) , שקודמה לבין הרגשות הטעונים ושלעתים קרובות לא ניתן לרסנם המניעים את חיי היומיום בבית הספר.

במאמר נטען גם שהמודל הטיפולי התומך בפעילויות של SEAL מסכן את האינדיבידואליזציה בחינוך ובכיתה ובשל כך הפרשנות השגויה של ההבדל המקובע מבחינה תרבותית וחברתית, יוצרת פתולוגיה אצל תלמידים מסוימים בתוך התהליך.

ראה גם :
מאמרים נוספים על רגשות בחינוך ובהוראה

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?