פדגוגיות עבור חברת הידע הפתוח

Ricaurte, Paola. Pedagogies for the open knowledge society. International Journal of Educational Technology in Higher Education, Vol. 13 Issue 1, p1-10.

לא ניתן להגביל את אתגרי הלמידה בחברת הידע לממד הטכנולוגי. למידה וחינוך משולבים בהקשרים כלכליים, פוליטיים ותרבותיים. הפדגוגיות משקפות תנאי חברתי זה. כתוצאה מכך, עלינו למקם את הפרקטיקות הפדגוגיות בדיון רחב יותר ביחס למקומן במערכת הגלובלית של ייצור הידע.

כמה שאלות הן רלוונטיות בהערכת פרקטיקות אלה: מהו מובן הלמידה בחברת הידע? כיצד פרדיגמה טכנולוגית זו משנה את התפיסה שלנו לגבי למידה וחינוך? כיצד הפדגוגיות קשורות לטכנולוגיה ולמערכת הגלובלית של ייצור הידע? אלו עקרונות מקושרים להצעות אלה?

באמצעות חקר מקרה של שתי סביבות למידה, ויקיפדיה וגוגל, המחברת משווה את שני המודלים ואת הערכים, העקרונות והיכולות המקושרים לכל אחד מהם.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

מידע, ידע ודעת: הדנ"א של החינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya