פדגוגיות חדשניות לשימוש באייפדים בבתי הספר

מאת: Ruth Geer

Geer, Ruth; White, Bruce; Zeegers, Yvonne; Wing Au; Barnes, Alan. Emerging pedagogies for the use of iPads in schools. British Journal of Educational Technology , Mar2017, Vol. 48 Issue 2, p490-498.

אייפדים (iPads) הופכים לפופולריים כמכשירים 1:1 בכיתות רבות, ומאפשרים למורים להטמיע פדגוגיות שיגבירו את למידת התלמיד. מכשירים ניידים מעין אלה מציעים מזמינוּת רבה שעשויה להגביר את ההנעה ואת אוטונומיית התלמיד. אף על פי כן, ללא שינוי בפדגוגיה, הם לא צפויים לגרום להשפעה משמעותית כלשהי על למידת התלמיד.

מחקר ראשוני זה של ארבעה בתי ספר חוקר את השפעתם של האייפדים על הפדגוגיה ואת השינויים שניכרו, תוך שימוש במודל SAMR  – החלפה (substitution), הגברה (augmentation), שינוי (modification), הגדרה מחדש (redefinition).

תוך שימוש בשיטות מרובות לאיסוף נתונים, המחקר הראה שהיו מספר שינויים בפדגוגיה של המורים שהובילו להגברה של שיתוף פעולה, תקשורת, הסתמכות עצמית של התלמיד, ופיתוח התנסויות אותנטיות. אולם, יש צורך בזמן ובלמידה מקצועית רבים יותר כדי לגרום לשינוי בפדגוגיה על פני בית הספר כולו.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

התנסויות באייפדים של תלמידים צעירים, של עוזרי ההוראה והמורה שלהם בבית ספר בצפון אירלנד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya