פדגוגיה מתוקשבת בעידן WEB 2.0: דגמים של בלוגים בהוראה

מבוא
מיומנויות חדשות של אוריינות מידע וכתיבה בעידן המתוקשב מניעים כיום מרצים באקדמיה ומורים בבתי ספר לפתח פעילויות בקורסים או בכיתות באמצעות בלוגים. המגמה הזו עדיין אינה בהיקף של יישומי הפורומים וקבוצות דיון בהוראה, אך היא הולכת ומתחזקת בשנתיים האחרונות. המרצים והמורים מחפשים מרחב למידה שונה וייחודי יותר מזה שמוכתב ע"י פורומים ממוחשבים בקורסים. מרחב המאפשר להם ביטוי עצמי יצירתי יותר בהוראה אך גם חשוב להם לתת ביטוי לקולם של הסטודנטים והתלמידים. אין ספק כי מגמה זו תלך ותתחזק בשנים הקרובות הן נוכח התפתחויות כלי התקשוב של ה-WEB.2 והן לאור החשיבות של הפעלת סטודנטים או תלמידים במטלות של כתיבה, איסוף מידע ומיומנויות מידע.
 
ההתאמה לעברית של כלים מתוקשבים כגון בלוגלי,  WORDPRESS וכלי כתיבה דיגיטאליים חדשים הנמצאים בפיתוח יאיצו מגמה זו וייקלו על המרצים והמורים להקים ולהריץ בלוגים בקורסים מתוקשבים או קורסים רגילים. הסקירה שלהלן נועדה לרכז ולהצביע על דגמים שונים של בלוגים בהוראה אקדמית ובמידה מסוימת גם בהוראה בבתי ספר. במסגרת פרויקט חדש זה של פורטל מס"ע נערך איסוף שיטתי של יוזמות מתוקשבות של הוראה באמצעות בלוגים באינטרנט. הסקירה הראשונית מצביעה על כמה וכמה דגמים של ניצול בלוגים בהוראה אקדמית בארץ וברחבי העולם והיא תעודכן כל רבעון.
 
דגמי הפצת מידע (Deployment models) לבלוגים בהוראה
עצמאי (independent)  - לכל סטודנט או תלמיד יש במסגרת הקורס בלוג משלו, עם שליטה מלאה על התכנים הנוגעים לקורס או למסלול הלמידה. הבלוג של הסטודנט מקושר לבלוגים אחרים של עמיתים בקורס וגם לבלוג המרכזי של המרצה.
בלוג מרצה – המרצה מנהל בלוג מרכזי עבור הקורס אותו הוא מלמד והסטודנטים מגיבים בבלוג זה להודעות ולהתייחסויות. המרצה הוא היחידי המעלה תכנים ומציגים, אך הסטודנטים נדרשים להגיב עם הערות בסופה של כל הודעה/רשומה (post)
כיתתי-שיתופי - הבלוג שייך במשותף גם למרצה/מורה וגם וללומדים בקורס. כולם יכולים להעלות חומרים, להגיב ולחלוק מידע.
צוותי – קבוצת לומדים או קבוצת סטודנטים מנהלים ביחד בלוג ייעודי כחלק מפרוייקט או חלק מקבוצת למידה במסגרת הקורס (לדוגמא: הבלוג של כגון הבלוג של קבוצת אופק במכללת גורדון לחינוך).
 
אבטחת האיכות של בלוג הקורס
שרה לוהנס, דוקטורנטית באוניברסיטת קולמוביה, חוקרת את השילוב של בלוגים בהוראה, במיוחד בקורסים אקדמאיים. לדעתה, בלוגים של קורס אקדמי תורמים רבות להעצמת הסטודנטים בקורס. בעוד הפורום נתפס על ידי הסטודנטים ככלי בקרה הרי הבלוג נתפס על ידם ככלי יצירה וזהות. בבלוג של הקורס פריטי המידע המועלים לבלוג (POSTS) צריכים להיות איכותיים, מבוססים על מקורות מידע וכתובים היטב לא כמו בבלוגים מחוץ לחינוך – שם רמת האיכות של פריטי המידע (POSTS ) היא לעתים שטחית.
 פריטי המידע שהסטודנטים מעלים לבלוג הקורס צריכים לשקף עמדות וחוות דעת ברורות (point of view) של הלומדים בנושאים אותם מעביר המרצה. בהקשר זה הכתיבה של הלומדים צריכה להיות אוטנטית ומשקפת את ההתייחסות שלהם והשקפת עולמם. עם זאת, אין להצר את עולמם של הסטודנטים בקורס ולאפשר להם להתבטא רק בנושאי התכנים המוכתבים על ידי המרצה אלא יש לאפשר להם למזג התנסויות מחוץ לעולם הכיתה או הקורס. העוגן הפדגוגי התיאורטי כאן הוא "הקוגניציה המצבית" Situated cognition) ) של  john Seely brown ו- Collins (1989).
John Seely Brown, Allan Collins, and Paul Duguid, “Situated cognition and the culture of learning,  Educational Researcher 18 (1989): 32-42.
 
להלן כמה דוגמאות שנאספו:
 
א. מכללות ואוניברסיטאות
 הבלוג של Dr. Chuck Tryon, מרצה ליישומי מחשב בהוראת אנגלית המכון הטכנולוגי של ג'ורגיה כל הסטודנטים בקורס חייבים להביע את עצמם באמצעות בלוג פרטני משלהם. כולם מקושרים לבלוג המרכזי של המרצה
 
בלוג מרכזי של המרצה בשבדיה אליו מקושרים הבלוגים הפרטניים של כל אחד מהסטודנטים הלומדים בקורס
 
בלוג מרכזי של מרצה באוניברסיטה העברית לכל הקורסים שלו, ד"ר ישראל פורת
 
בלוג כמרחב למידה של מרצה בתחומי הכשרת מורים –יישומי מחשב, בלוג הקורס של ד"ר אולז'ן גולדשטיין, מכללת קיי, ב"ש. הבלוגים של הסטודנטים מקושרים למרחב זה.
 
קבוצת חקר של סטודנטים כותבת בלוג על ההתנסויות שלה באוניברסיטה באנגליה The student side of Inquiry-based Learning
 
בלוג שיתופי של קבוצת מרצים בתחום דעת מסוים
 
הבלוג השיתופי של מרצי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה הוא אתר מצויין להתעדכנות אינטליגנטית בנעשה בעולם המשפט – ועל כן גם בעולם הפוליטיקה והכלכלה – בישראל.
 
הבלוג השיתופי של המרצים למשפטים במכללה למינהל
 
בלוג מרכזי של פקולטה או מחלקה באוניברסיטה
 
 בלוג ככלי עזר של מרצים להכנת הסטודנטים לקראת הבחינה
 
במכללות להכשרת מורים בישראל התחילו יוזמות ראשוניות להפעלת סטודנטים להוראה בבלוגים חינוכיים, בקורס בהנחיית ד"ר רות אלמגור במכללת גורדון לחינוך בחיפה כבר קיימים כמה בלוגים של סטודנטיות לתואר שני בהוראה כגון הבלוג של קבוצת אופק המשקף פעילות מרשימה של קבוצת עבודה יצירתית במיוחד.
 
המכללה להנדסה, מכללת אפקה, ת"א, מדריך להפקת בלוג מרצה במכללה
 
בלוג של מרצה בתחומי הפילוסופיה של המשפט המשמש להרחבת הדעת של הסטודנטים וגם של הציבור הרחב, ד"ר יופי תירוש, המכללה למינהל
 
 
ב. בתי ספר
הבלוג של המורה והמרצה אן דיוויס, מיומנויות כתיבה לתלמידי כיתות ט' בביה"ס בארה"ב
 
בלוג כיתתי לתלמידי ביה"ס יסודי, כיתה ה', לכל תלמיד יש בלוג משלו המקושר לבלוג המרכזי של הכיתה.
 
בלוג כיתתי של מורה להוראת אנגלית בביה"ס יסודי בפורטוגל
 
בלוג שיתופי של קבוצת מורים עמיתים
 
ג'יי הורווויץ על שילוב בלוג בכיתה, התפיסה של "engaged pedagogy" שקיימת זמן רב לפני שהאינטרנט חדרה למערכת החינוך, מתן ביטוי לקולות התלמידים היוצרים מעורבות רבה בקורס. ג'יי הורוויץ מצביע על כך כי הבלוג יכול לשמש את מערכת החינוך בדרכים רבות ושונות. הוא יכול למלא תפקיד של יידוע, וכמובן גם של פורטפוליו. הוא יכול להוות בסיס שעליו תלמידים יכולים לכתוב סיפורים, או לאסוף קטעי מידע, ועוד. כל אלה חיוביים ורצויים. אבל אם ניתן לו לבטא את משמעותו ואת ערכו הבסיסיים ביותר, הוא מבשר על שינוי מהותי בתהליך הלמידה, ועל "הקהילה הלומדת" בכללותם.
 
למידע נוסף בהרחבה:
  
מאמרים ומחקרים נבחרים בנושא הוראה באמצעות בלוגים
 האם השימוש בבלוגים בקורסים אקדמאיים יש בו כדי להעמיק את הלמידה העיונית של סטודנטים? שאלת מחקר זו נבדקה בשני מחקרים שונים אשר הגיעו כל אחד למסקנה חד-משמעית כי השימוש בבלוגים בקורסים אקדמאיים מנבא טוב יותר הצלחה בלימודים מאשר השתתפות בקורס רגיל פנים-אל-פנים. המחקר הראשון נערך באוניברסיטה של הונג קונג, במחלקה למערכות מידע ומטרתו הייתה לבחון האם השימוש בבלוגים מקדם תהליכי למידה קונסטרוקטיביסטים ומחזק אחריותיות (accountability) של סטודנטים בתואר ראשון.
הממצאים האמפיריים מצביעים על כך כי מיומנויות איסוף, עיבוד וכתיבה של סטודנטים באמצעות בבלוגים הם מנבא טוב יותר מאשר השתתפות והגשת תרגילים בקורס רגיל. הבלוגים הם מנבא טוב יותר ליכולות ולהישגים של סטודנטים ברמה הגבוהה והנמוכה, אך פחות לגבי סטודנטים ברמה הבינונית. מחקר אחר שנערך בשנים 2006-2007 באוניברסיטה בפורטוגל גילה כי בלוגים תורמים באופן מהותי ללמידה שיתופית של סטודנטים בקורס ומחזקים אצלם יכולות של תקשורת חברתית.
 
המאמר מציג את שילוב הבלוגים בתהליכי למידה בקורסים אוניברסיטאיים מדיסציפלינות שונות, השימוש שעושים בהם סטודנטים והמלצות למרצים כיצד לעודד את שילוב הבלוגים בשיעורים כך שיהפכו לגורם משמעותי בתהליך הלמידה.
 
המאמר מבוסס על ניסיון מעשי של המרצה בשימוש בבלוגים בהוראה. המאמר עוסק ביתרונות ובחסרונות של השימוש בבלוגים בתהליכי למידה: מוטיבציה סוגיות אתיות ולקחים
 
מקורות נוספים
ראו רשימת פרטי מידע בפורטל מס"ע שהצטברו עד כה בנושא:
 
 
 
 
 
 

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  היתרונות הפדגגוגיים בשימוש בבלוג:הבלוג הוא אמצעי למידה המאפשר ביטוי עצמי יצירתי במטלות של כתיבה ואיסוף מידע.הבלוג משפר את האינטראקציה של המורה עם תלמידיו בכתה וכן אינטראקציה בין התלמידים לבין עצמם.הכתיבה בבלוג תורמת להעצמת התלמידים המשתתפים בקורסהבלוג הוא כלי בקרה עבור המורה שהרי כל התלמידים מקושרים אליו

  פורסמה ב 18/05/2008 ע״י עדנה שמואלי ורונית פיינה

  רגע לפני שאתם רצים להקים בלוג אני ממליצה לכם לעיין במאמר על עבירות מחשוב אצל אסף דוק http://www.dok.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98/index.1.html

  פורסמה ב 19/03/2014 ע״י סיון לוי

  מאמר נהדר למורים. אני חייבת לציין שהמאמר הכי טוב שנתקלתי בו, ושומה עליכם להוסיף אותו למאגר ההמלצות שלכם כאן, הוא המאמר של הפרופסור מתיו לומיס שמסביר בצורה ברורה, צעד אחר צעד, מהם היתרונות הגלומים ביצירת בלוג למורים. המאמר המפורט נמצא כאןhttp://www.buildyourownblog.net/blog/class-blog/בהצלחהשי

  פורסמה ב 30/10/2014 ע״י שי מרקוביץ
  מה דעתך?
yyya