פדגוגיה טרנספורמטיבית, הנהגה וארגון בית הספר עבור כלכלה המבוססת על ידע של המאה העשרים ואחת: המקרה של סינגפור


Dimmock, Clive, Goh, Jonathan W. P. " Transformative pedagogy, leadership and school organisation for the twenty-first-century knowledge-based economy: the case of Singapore", School Leadership & Management, July 2011, Vol. 31 Issue 3, p215-234; , 20p.


לסינגפור יש מערכת בית ספרית בעלת ביצוע גבוה; התלמידים שלה נמצא במקום הגבוה ביותר במבחנים הבינלאומיים במתמטיקה ובמדעים. אולם, בעוד ממשלת סינגפור מטפחת את המותג שלה בעל הרמה עולמית, היא מגלה שבעולם התחרותי הגלובלי, בתי הספר שלה צריכים להכין את התלמידים לכלכלה המבוססת על ידע של המאה העשרים ואחת.

בהתאם לכך, במהלך יותר מ-13 השנים שחלפו, הממשלה בסינגפור הכינה פלטפורמת מדיניות שמובילה לתכנית לימודים חדשנית ולפדגוגיה חדשניות . למרות מערכת הרעיונות של שליטה ובקרה של הממשלה, וההיסטוריה של תגובתיות בית הספר לצרכי הכלכלה, בתי הספר עדיין יצטרכו לעבור טרנספורמציה רצינית בהכנת תלמידים לכלכלה המבוססת על ידע.

המאמר טוען שהמוקד הנוכחי בחדשנות בתכנית הלימודים, בפדגוגיה ובהערכה צריך להיות מלווה בתצורה מחדש בו זמנית של ההנהגה ושל ארגון בית הספר, וליצור טרנספורמציה רחבה בבית הספר המעניקה יותר העצמה למורים.

המאמר כולל שלושה חלקים: החלק הראשון ממפה את הקישוריות בין הפיתוח הכלכלי לפיתוח החינוך בסינגפור מאז שנת 1965 ועד היום;
החלק השני משרטט ההשלכות של משאבי אנוש של הכלכלות המבוססות על ידע עבור תכנית הלימודים של המאה העשרים ואחת.
והחלק השלישי ממפה את הטרנספורמציה הדרושה בהנהגת בית הספר ובארגון, כדי שהחדשנות הפדגוגית והחדשנות בתכנית הלימודים יצליחו.


ראה גם :

מאמרים אחרים בפורטל מס"ע על מערכת החינוך בסינגפור

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya