פדגוגיה חברתית בזמנים המודרניים

מאת: N. Jensen

Jensen, N. (2013). Social pedagogy in modern times. Education Policy Analysis Archives, 21(35-45), 1-16.

המאמר מזהה מספר מונחי מפתח ששימשו כדי לתאר ולמיין פדגוגיה חברתית.

החלק הראשון של המאמר מבסס מסגרת עבודה עבור חשיבה על המגוון שמאפיין את התחום, כולל רפלקציה לגבי הממדים התיאורטיים, הפוליטיים והחברתיים של פדגוגיה חברתית.

לאחר מכן, המחבר מתאר דיון המתבסס על הבנה הוליסטית של האינטראקציה בין החברה והפרטים, והדיון מוביל להכרה בנטייה של המקצוע להציג עצמו עם "כאל בעל שני פנים".

המאמר מסכם בהצבעה על הסיכויים להתפתחות נוספת של הפדגוגיה החברתית בדיאלקטיקה בין התיאוריה/המחקר לבין הפרקטיקה הפדגוגית.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  שלום רב,
  אשמח לקרוא את המאמר המלא
  תודה רבה

  פורסמה ב 20/02/2022 ע״י גילה מיטרני

  אבקש לקרוא את המאמר כולובתודהד"ר יעל ברנהולץ

  פורסמה ב 19/06/2017 ע״י ד"ר יעל ברנהולץ
  מה דעתך?
yyya