פדגוגיה דיגיטלית – הזדמנויות ללמידה אחרת

ודמני, ר' (2018). פדגוגיה דיגיטלית: הזדמנויות ללמידה אחרת, תל אביב: מכון מופ"ת

 

לטכנולוגיות המידע, לתקשורת הדיגיטלית ולרשתות החברתיות הזמינות יש השפעה ניכרת על עולם המשתמשים בהן, בעיקר על צעירים השולטים בהן היטב. צעירים אלה שוהים חלק ניכר מזמנם בבתי הספר, שאף ברובם מאובזרים בטכנולוגיות חדישות, בכל זאת יש פער בין עולמם המהותי של הלומדים במרחב הדיגיטלי לבין העולם הבלתי רלוונטי שהם חווים במרחב הבית-ספרי. 

שלושה רבדים של טכנולוגיות חדישות מחייבים שינוי פרדיגמטי בהתייחסות לשילובן ולהטמעתן בתהליכי הלמידה וההוראה: רשתות חברתיות, מציאות אלטרנטיבית וטכנולוגיות ניידות. במקרים רבים, גם כשהמורים משתמשים בטכנולוגיות אלה או בחלקן, הם אינם בוחנים מחדש את תהליכי ההוראה והלמידה ומשנים אותם, ואינם מנצלים את ההזדמנויות החדשות שהכלים הטכנולוגיים מזמנים. לנוכח זאת, העולם הפדגוגי החדש מחויב להציב לעצמו מטרות מחודשות ולנסח שוב את דמות המורה החדש: הפדגוג הדיגיטלי שמזהה את ההזדמנויות החדשות ליצירת סביבת למידה, הטמונות בעולם הטכנולוגי. 
הספר פדגוגיה דיגיטלית: הזדמנויות ללמידה אחרת מיועד לאנשי חינוך, למובילי חדשנות בהוראה ובלמידה, לסטודנטים לחינוך ולאנשי קהילות המחקר והפיתוח באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת מורים. קדם לו הספר פדגוגיה דיגיטלית: הלכה למעשה, הכולל מחקרים המשלבים בין תאוריה למעשה ופותחים צוהר ליישומה של פדגוגיה דיגיטלית בבתי הספר. 
ד"ר רבקה ודמני-שאומן, חברת המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), חברת הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) וראש הוועדה לחינוך, הוראה, מדעי הרוח ואמנויות במל"ג. מחקריה ומומחיותה הם בתחומי ההוראה והלמידה, טכנולוגיה חינוכית, פדגוגיה דיגיטלית, ניו-מדיה והכשרת מורים. עמדה בראש המכללה להוראת טכנולוגיה במשך 14 שנים, ולאחר איחוד המכללה עם מכללת סמינר הקיבוצים שימשה כמשנה לנשיא מכללת סמינר הקיבוצים, ראש בית ספר למוסמכים, דיקן הפקולטה לאמנויות ומדיה, ראש המחלקה לטכנולוגיה בחינוך לתואר שני וראש המחלקה למחשבים וטכנולוגיות מידע לתואר ראשון. לד"ר ודמני ניסיון רב שנים בהוראה. היא מרצה בכנסים רבים בארץ ובעולם וחברה פעילה בוועדות ובפורומים בין-לאומיים.

 

לרכישת הספר

לקריאה נוספת

סקירת ספר חדש "פדגוגיה דיגיטלית – הלכה למעשה"

היבטים פדגוגיים של שילוב אתרי ויקי בהכשרת מורים ראשונית

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya