עתיד החינוך: ילדים ולמידה בקצה הכאוס

מאת: Sugata Mitra

Mitra, Sugata. "The future of schooling: Children and learning at the edge of chaos", Prospects, Dec2014, Vol. 44 Issue 4, p547-558.

המאמר מתאר את ההשפעה שיש לטכנולוגיות מסייעות, כגון: נייר, הדפסה, מד זוית, טבלאות לוגריתמים, מחשבים ואינטרנט על הפדגוגיה.

המאמר מדווח על תוצאות הניסיונות עם מערכות בארגון עצמי בחינוך היסודי ומפתח את המושג של סביבת למידה מאורגנת עצמית (Self-Organized Learning Environment - SOLE).

לאחר מכן, המאמר מתאר כיצד פועלת סביבת למידה מאורגנת באופן עצמי, ואת ההשפעות הפוטנציאליות שלה על החינוך היסודי באזורים רחוקים.

המאמר דן בהשלכות של הפיזיקה של מערכות מורכבות ועל הקשר האפשרי שלהן עם למידה מאורגנת באופן עצמי בקרב ילדים.

לבסוף, המאמר מציע שינוי במערכת הבחינה שישלב את האינטרנט ומושגים של ארגון עצמי בלמידה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

איך לשאול את השאלה הנכונה? או שאלת SOLE זה לא שאלת PBL – פוסט 1 מתוך 3

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya