ערכים שונים, מיומנויות שונות? השוואה של כתיבת חיבורים בין סטודנטים לאמנות לבין סטודנטים למדעים

מאת: Sarah North

North, Sarah (2005). Different values, different skills? A comparison of essay writing by students from arts and science backgrounds. Studies in Higher Education, 30, 5, pp. 517–533

 

מאמר זה מדווח על ממצאיו של פרויקט מחקר שנמשך שלוש שנים וביקש לבדוק את השונות בכתיבה של סטודנטים מדיסציפלינות שונות. בקורס באוניברסיטה הפתוחה בבריטניה שעסק בהיסטוריה של המדע, סטודנטים בעלי רקע של לימודי אמנות השיגו ציונים גבוהים בהרבה מסטודנטים בעלי רקע מדעי. נתונים מטקסטים ומראיונות מצביעים על כך שההבדלים בכתיבת חיבורים בין הסטודנטים יכולים להיות קשורים בתרבות הדיסציפלינרית (אמנויות מול מדעים) ובאפיסטמולוגיה. הממצאים תומכים בהיפותזה לפיה הכתיבה של הסטודנטים מעוצבת בידי הרקע הדיסציפלינרי שלהם, ומעלים את השאלה עד כמה ניתן להעתיק מיומנויות תקשורת מהקשר דיסציפלינרי מסוים למשנהו.

 

לתקציר המאמר באנגלית

 

לקריאה נוספת

הרטוריקה של המאמר המדעי

השפעת כתיבה לא פורמלית על הבנה מדעית, על נטיות חשיבה ועל תפיסות של תלמידי כיתות ח'

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya