ערכים מותנים כמעצבי ערכים מקצועיים של מורים

פישר, י' (2015). ערכים מותנים כמעצבי ערכים מקצועיים של מורים. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 34, 34-9.

ד"ר יעל פישר היא ראש בית הספר לתארים מתקדמים ומרצה בכירה בתואר שני במינהל מערכות חינוך במכללה האקדמית אחוה

עניינו של המחקר הנוכחי הוא לבדוק את התפיסה הערכית ואת נורמות ההתנהגות האתיות־מקצועיות של מורים בישראל. המחקר מציג מודל חדש: "ערכים מותנים כמעצבי ערכים מקצועיים של מורים".

נמצא כי המורים בישראל מאמינים שהערכים המקצועיים שעליהם הם מבססים את עבודתם מותנים בתפיסתם האישית את הערכים המקצועיים, בתפיסת הערכים המקצועיים על ידי החברה הסובבת אותם ובתפיסת הערכים האוניברסלית המקובלת בעולם המערבי.

המאמר מדווח על מחקר, שמטרתו לבחון אמפירית את המודל. הגישה המתודולוגית העיקרית במחקר הייתה תורת השטחות (Facet Theory), אם כי נעשו כמה עיבודים בסטטיסטיקה קונבנציונלית. המשתתפים היו 213 מורים מהמגזר היהודי ומהמגזר הערבי שנתבקשו לדווח על עמדותיהם כלפי התנהגויות שונות, הקשורות למקצוע ההוראה.

ממצאי המחקר סיפקו עדויות לכך שמרכיבי תפיסת הערכים המקצועיים של המורים בישראל בנויים מהרכיבים הבאים: מקצועיות, אמינות וכבוד. השילוב בין ערכים מותנים ובין מרכיבי תפיסת הערכים המקצועיים של המורים יכול להיות בסיס איתן לניסוח קוד אתי למורים בישראל.

למאמר המלא באתר כתב העת

ראו גם:

מחקר גישוש איכותני של אמונות אתיות בקרב מורי הגיל הרך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya