עקרונות תכנון והפעילות של הרשת החברתית –חינוכית למורים ולמחנכים Cloudworks הפועלת באנגליה

Rebecca Galley, Gr?inne Conole & Panagiota Alevizou . "Community indicators: a framework for observing and supporting community activity on Cloudworks, " Interactive Learning Environments, Volume 22, Issue 3, 2014.

תהליך ההטמעה הפדגוגי והטכנולוגי של רשתות חברתיות בקרב אנשי חינוך ומורים אינו קל ומחייב תמיכה רציפה ושינוי דפוסי עמדות , הרגלי עבודה וחשיבה של מורים. על רקע זה , המאמר מתאר את עקרונות תכנון והפעילות של הרשת החברתית –חינוכית למורים ולמחנכים Cloudworks הפועלת באנגליה. הרשת המתוקשבת נועדה לאפשר שיתוף קהילתי-אזורי בידע ובחומרי הוראה בין מורים , מחנכים ואנשי חינוך באנגליה. הכותבים מגבשים מודל ומסגרת מושגית להפעלת הרשת החברתית המתוקשבת תוך ניסיון לגבש מדדים קהילתיים ושיתופיים לבחינת הפעלתה כרשת משאבים מתוקשבת בחינוך.

לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :
ללמוד, לעבוד ולהתעדכן בשלובים – הרשת החברתית של מופ"ת


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya