עקרונות לפיתוח תכניות לימודים ייחודיות לתלמידים מחוננים

מקור: משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, המחלקה למחוננים, 124 עמ'

הספר מהווה כלי נוסף שיסייע בהתמקצעות של העוסקים בתלמידים המחוננים. בעשור האחרון חלו התפתחויות משמעותיות בהבנת תהליכי הלמידה והחשיבה ובגוף הידע המצטבר בנושאים הקשורים לבניית תוכניות לימודים, לאסטרטגיות הוראה ודרכי הערכה חלופיות. כמו כן חלה התפתחות משמעותית בהבנת אפיוני תלמידים מחוננים וצרכיהם.

הספר כולל סקירה של המודלים המרכזיים הקיימים כיום ומתאימים להוראת תלמידים מחוננים ולהערכתם. המחברות מתמקדות במודלים ומנתחות את מרכיביהם, תוך בחינת זיקתם למאפיינים ולצרכים של התלמידים המחוננים.

לאור הרציונל, המטרות וניתוח המודלים השונים, נוסחו עקרונות יסוד לבניית תכניות לימודים ייחודיות לתלמידים מחוננים וגובשו המלצות ליישומן בהתאם לתוצרים המצופים.

הפרק הראשון: דן במאפייניהם הייחודיים של תלמידים מחוננים, כיצד באים לידי ביטוי אפיוני האישיות הייחודיים למחוננים וברציונל התיאורטי והמטרות של תכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים.

הפרק השני: דן במסגרות מיוחדות לתלמידים מחוננים (יום העשרה שבועי, כיתות מיוחדות, חוגי העשרה בשעות אחה"צ) ומציג ממצאים על הישגים של תלמידים מחוננים במסגרות מיוחדות ועל עמדותיהם כלפי מסגרות אלו.

הפרק השלישי: דן בסוגיות להתייחסות בבניית תכנית לימודים ייחודית למחוננים; אסטרטגיות למידה והטמעה, חשיבותם של ממדים חברתיים ורגשיים ללמידה, תפקוד בחברה וסגנונות למידה.

הפרק הרביעי: עורך סקירת מודלים של תכניות לימודים ייחודיות ומותאמות לתלמידים מחוננים; מודל המיומנות בתוכן, מודל תהליך/תוצר, מודל המושג האפיסטמולוגי, מודל האינטגרציה לתלמידים מחוננים, מודל החקר, מודלים המתמקדים במושגים בין-תחומיים ובנושאים רב תחומיים ותכניות הוליסטיות המשלבות מרכיבים מכל המודלים.

הפרק החמישי: דן בבחירת המורים למחוננים והכשרתם; מיהם המורים האידיאליים לתלמידים מחוננים ועקרונות היסוד של התכנית להכשרת מורים לתלמידים מחוננים (לחצו כאן לסיכום מורחב של הפרק)

הפרק הששי: דן במשוב והערכה שיטתית; מודלים להערכת תכניות למחוננים וסוגי הערכה אותנטית של תהליכים ותוצרים.

הפרק השביעי: מציג קווי יסוד לבניית תכנית לימודים ולהערכתה; התייחסות למאפייני התלמידים, ארגון ע"פ מטרות ברורות תוך שילוב של ידע עם מיומנות חשיבה וחקר, התמקדות בתכנים ובתהליכים שיובילו להעברה לתחומי תוכן שונים, התמקדות בפתרון בעיות, טיפוח תובנות עצמיות, אינטגרציה של היבטים רגשיים וחברתיים על למידה, משוב והערכה שיטתית והמלצה לשימוש בפורטפוליו אישי להשגת יעדים בתכנית.

הפרק השמיני: סוקר את התוצרים של תכנית הלימודים; תובנות של מושגי בסיס בתחומי תוכן מגוונים, מיומנות של חקר בעיות וקבלת החלטות, רפלקציה עצמית, מטה-קוגניציה ותפקוד פרודוקטיבי בחברה.


  לפריט זה התפרסמו 6 תגובות

  מעוניינת להשאיל, לרכוש את הספר עקרונות לפיתוח תוכניות ייחודות לתלמידים מוחנניםלעבודה במסגרת תואר שני בלימודי במכללה, אודה לתגובתכם, תודה

  פורסמה ב 11/12/2007 ע״י אסתר שירין

  ניתן לעיין בספר במרכז המידע של מכון מופ"ת(לא ניתן להשאיל או לקנות)

  פורסמה ב 13/12/2007 ע״י פורטל מס"ע

  רציתי לרכוש ספר זה איך?

  פורסמה ב 16/06/2008 ע״י נור

  לרכישת הספר ניתן לפנות למשרד החינוך

  פורסמה ב 17/06/2008 ע״י פורטל מס"ע

  מקימה קבוצה ייעוצית עבור תלמידי חטיבה, מעוניינת לקנות, לשאול, לקבל את הספר

  פורסמה ב 01/07/2010 ע״י דבורה לוקין

  בימים אלה אני עומדת לסיים את לימודיי במסלול להתמקצעות בהוראת מחוננים (אוניברסיטת ת"א). במקביל – מורה ללשון, הבנה והבעה בחטה"ב ( כיתות מחוננים וכיתות במסלולי מצויינות אחרים), ובחטיבה העליונה – הגשה לבחינות הבגרות (כיתות מחוננים+מסלולי מצויינות). כדי לקבל מענה הולם לצרכים המיוחדים שעולים מן השטח, אשר מחייבים אותי להתמודדות יומ-יומית עם סוגיות שונות הכרוכות בהוראת מחוננים, אני מבקשת לרכוש את הספר "עקרונות לפיתוח ת"ל ייחודיות לתלמידים מחוננים". אשר על כן – אודה לכם אם תואילו להשיב לי מי במשרד החינוך הוא הגורם שעליי לפנות אליו כדי לרכוש את הספר.בתודה מראש,דפנה וייסכתובת הדוא"ל שלי רשומה לעיל.מס' הטל' הנייד שלי: 050-8694748

  פורסמה ב 02/05/2011 ע״י דפנה וייס
  מה דעתך?
yyya