עקרונות ורציונאל לפיתוח אתר בית ספרי

 
מקור וקרדיט :
אברום רותם , יהודה פלד . לקראת בית ספר מקוון  .מכון מופ"ת , סדרת כליל , 2008 .
 
 בתי ספר רבים מתלבטים כיום כיצד לפתח בצורה מיטבית וייחודית את אתר בית הספר באינטרנט .  מתוך ספרם החדש של ד"ר אברום רותם וד"ר יהודה פלד ( לקראת בית ספר מקוון )   בחרנו כמה היבטים חשובים אשר לדעתנו יש בהם כדי להנחות את בתי הספר בפיתוח האתר שלהם באינטרנט . 
באמצעות האתר הופך בית הספר למרכז חיוני בחיי הלומד. חשוב שמטרות האתר הבית ספרי תהיינה משוחררות מהתניה של הגברת איכות ההוראה והישגי התלמידים. אתגר זה אינו שייך , וודאי שאינו תנאי , לקיומו של אתר ולשימוש בסביבת למידה מקוונת.
 
 1. אחידות – יש להקפיד על סטנדרטים וכללים ברורים לתצוגה והתנהלות מקוונת בכל דף באתר הבית-ספרי, על תוכנו. זאת כדי להבטיח אחידות מובנית וידידותיות לשימוש נכון וקל. כך גם יהיה ניתן לשתף בפעילויות מקוונות קבוצות למידה ואוכלוסיות הורים ומורים מבתי ספר שונים.
 2. ייחודיות- לצד הדרישה לאחידות , יש לתת מענה לייחודיות של כל בית ספר של כל מורה ושל כל תלמיד . ככל שמנהלי האתר הבית ספרי והמורה נהנים מאוטונומיה גדולה יותר בניהול הלמידה ובהתנהלותה, בעיצוב סביבת הלמידה ובאופן הצגת הדברים וארגונם – כך גדלה ההיענות לשימוש בלמידה מקוונת . ד"ר אברום רותם וד"ר יהודה פלד מצאו שאתר אינטרנט בית-ספרי המנוהל בפיקוח הדוק, שקיימת בו ביקורת על איכות החומרים, על איכות ההוראה ועל אופן הלמידה וההוראה בו, איננו יכול לתפקד כראוי ואינו משקף כלל את הפעילות האוטנטית של בית הספר. בכך הוא מחטיא את מטרתו , הופך לנטל , איננו משרת ואיננו מייעל את התנהלות בית הספר.
 3. מרחב אישי מקוון – לכל משתמש מסגל ההנהלה , ההוראה והלומדים קיים מרחב אישי מקוון . המרחב האישי משמש ארונית מקוונת Online locker) ) שאליה ניתן להגיע מכל מקום באמצעות האינטרנט. בארונית המקוונת נשמרים חומרי הלימוד וחומרים אחרים על פי בחירה. במקביל  משמש המרחב את ניהול הלמידה האישי, כמו גם הקבוצתי. כל זאת תוך אוטונומיה מלאה למורה וללומד.
 4. מרחב התנהלות להנהלה ולסגל ההוראה – מרחב זה מחליף את ארוניות חדר המורים ואת ההתכתבויות של ההנהלה עם המורים , עם התלמידים ועם הוריהם. נוסף על החומרים הנאספים ומחוברים על ידי המורה, המרחב משמש לרישומים , לדיווחים וכן לקשר עם מוסדות החינוך שמעל בית הספר: מחלקת חינוך יישובית, הנהלה אזורית וארצית , הפיקוח הפדגוגי המקצועי המחוזי והארצי.
 5. מרכז משאבים – באמצעות האתר מופעל מרכז משאבים המנהל את המידע הפדגוגי שהצטבר במהלך השנים בבית הספר. המאגר מזין מרכז משאבים אזורי וייתכן גם ארצי. מאגר משאבים מוסדי ואזורי הוא לב לבה של התנהלות פדגוגית מקוונת.
 6. קיום כחלק מאשכול (  (cluster בתי ספר –  אתר בית ספר אינו עומד בפני עצמו ואינו מוקם ומנוהל רק על ידי בית ספר אחד,  אלא הוא חלק מאשכול בתי ספר ( יישובי או מחוזי) המשתמשים בפלטפורמה אחידה. לצד חיסכון ניכר באמצעים הדרושים להקמת אתר בית ספר ולתחזוקתו, הגורם העיקרי לכך נובע מההכרה בצורך בלמידה שיתופית מובנית, שהיא חלק חשוב בלמידה איכותית המשתמשת בסביבת למידה מקוונת. אשכול בתי ספר מזמן הזדמנויות למידה שיתופיות רבות ומגוונות הרבה יותר מאתר בית ספר יחיד.
 7. פתיחות – נגישות לכל – באתר הבית ספרי יש חלק פתוח , שבו משתקפת פעילות בית הספר ללא קשר למרחבים המקוונים האישיים.
 
מקור וקרדיט : אברום רותם , יהודה פלד . לקראת בית ספר מקוון  .מכון מופ"ת , סדרת כליל , 2008 .
 

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  בעידן של שיתוף ידע, לא ברור למה ספר על "בי"ס מקוון" מופיע בספר אטומי ולא במופע דיגיטאלי ומקוון!

  פורסמה ב 24/07/2008 ע״י אלמוני

  אלמוני יקר/ה.1. בעידן של שיתוף, למה צריך להיות אלמוני בשאלה ככ לגיטימית…? מה הבעיה בדיוק?2. אם זה היה בידינו, היינו עושים זאת , ובגדול.מאחר ואין עדיין מנגנון אמיתי של ספרים באופן משמעותי וסביר ברשת, למה השאלה מופנית דוקא אלינו? הרי זה נכון לכל ספר, כמעט, כיום…3. מאחר וכל הוצאת ספר, לא משנה באיזה פורמט, עולה משאבים לא קטנים, ומישהו צריך הרי להיפרד ממשאב כזה, הרי זו החלטתו הבלעדית. אנו רק הכותבים…4. חלקים לא מועטים מהספר מצויים באתר avrumrotem.com מ- 2006 ואילך.וביננו, זו הבעיה של שילוב הסביבה המקוונת בבתי הספר? על זה (למה ספר לא מופיע וכוו) צריך לדון?רק טוף, ובשמחות.

  פורסמה ב 21/06/2009 ע״י אברום רותם
  מה דעתך?
yyya