עקרונות בתכנון לימודים בחינוך מיוחד

מסמכי הוועדה הארצית , האגף לחנוך מיוחד, פרק שלישי, נספח 1 על תכנון למודים, ספטמבר 2007

תכנון לימודים במסגרת לחינוך מיוחד הוא תהליך מורכב בשל השונות הרבה הקיימת בין התלמידים בתוך אותה כיתה, בתוך אותה שכבה ובין השכבות, וכן בשל טווח הגילאים הרחב בתוך אותו בית ספר. מטרת התהליך, לקדם את התלמידים מבחינה אקדמית, חברתית, ורגשית ולהכינם לחיים עתידיים כבוגרים המשתלבים ומשתתפים בחברה ובקהילה. בתכנון לימודים בבית הספר לחינוך מיוחד, כמו בכיתות לחינוך מיוחד, יתוכנן הקשר בין תכנית הלימודים האישית לתכנית הלימודים הכיתתית, כדי שתכנית הלימודים האישית תיושם כמתוכנן. תמצית מעודכנת ומעובדת של טיוטת חוזר מנכ"ל, תכנון לימודים בבית ספר לחינוך מיוחד, תשס"ז, דליה טל (מפקחת ארצית על תכנון פדגוגי בח"מ), דורית לשם (מדריכה ארצית) וחברי הועדה לתכנון לימודים בח"מ.


פרק שני - מערך ההישגים הנדרשים בחינוך לשוני
פרק שלישי - נספחים והרחבות


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  אני זקוקה למאמר לצורך עבודה

  פורסמה ב 07/11/2007 ע״י שולי מילמן

  אני עורכת מחקר על שינויים בתחום הדעת בעקבות השילוב, האם תוכלו לשלוח לי את המאמר במייל?

  פורסמה ב 29/12/2007 ע״י זוהרה

  שלום זוהרה ושולי,שני הקישורים שמפנים למסמכים המקוריים מופיעים למעלה. מעבר לכך יש לפנות ישירות לאגף לחינוך מיוחד.

  פורסמה ב 30/12/2007 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya