עצמי למידה, השימוש בהם ומדוע עדיין מוקדם להכריז על פטירתם הסופית

הרצאתו המרתקת של Stephen Downes אודות עצמי למידה והפוטנציאל שלהם תוך ניסיון להצביע כיצד התפיסות של Web 2.0 מעצבות מחדש את הבנתנו לגבי עצמי למידה ותפקידם המשתנה בסביבות למידה ממוחשבות. הביקורות הגוברות כלפי חוסר הגמישות של עצמי הלמידה טוענות כי לא ניתן להציב מחדש עצמי למידה בהקשרים חינוכיים משתנים ויש למצוא מבנה נתונים (meta-data) דינאמי יותר כגון RSS  לשילוב בסביבות ממוחשבות. עתידם של עצמי הלמידה נראה קודר מעט לאור ההתפתחויות המהירות והדינאמיות של Web 2.0,  אך מוקדם להכריז על פטירת עצמי הלמידה בחינוך כי, לדעת המחבר, ניצול נכון של סביבות למידה מתואמות אישית, עדכוני מידע מסוג RSS כסטנדרט חדש לעצמי הלמידה, עשויים, אולי להחיות אותם בסביבות למידה ממוחשבות וקורסים מתוקשבים.

החידוש בשימוש RSS

web 2.00

ראו מצגת מצורפת בסרגל מצד ימין.

מה הם עצמי למידה

עצמי למידה, רעיון טוב, אך לא מעשי בחינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya