עצירת הפעפוע של האחריות: חקר מקרה ארוך טווח של מורי הכימיה בארה"ב

Rushton, Gregory T.; Ray, Herman E.; Criswell, Brett A.; Polizzi, Samuel J.; Bearss, Clyde J.; Levelsmier, Nicholas; Chhita, Himanshu; Kirchhoff, Mary. Stemming the Diffusion of Responsibility: A Longitudinal Case Study of America’s Chemistry Teachers. Educational Researcher, Nov2014, Vol. 43 Issue 8, p390-403, 14p

יוזמות לאומיות להרחיב את כוח האדם בצֶבֶר מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (science, technology, engineering, and math - STEM) משקפות את מטרותיה של אמריקה להגברת תחרותיות גלובלית. עם זאת, בעלי העניין של צֶבֶר ה-STEM עשויים לגרום לפעפוע (דיפוזיה) של אחריות מפני שאנשים מניחים שאחרים כבר פועלים.

במאמר זה, מתארים החוקרים חקר מקרה ארוך טווח של מורי כימיה בבתי ספר ציבוריים בארה"ב, כדי להמחיש פעפוע של אחריות בקרב קהילת ה-STEM בנוגע למי שאחראי לכוח העבודה של המורים.

שימוש בנתוני הסקר בתי ספר וכוח אדם (Schools and Staffing Survey – SASS) מהשנים 2007-1987, מאפשר לחוקרים לקבוע את הדמוגרפיה של מורי הכימיה בהשוואה לתחומים אחרים. התוצאות שלהם מראות כי הצלחת הצֶבֶר של יוזמות חינוך ה-STEM עלולה להסוות את הצורך ברפורמה בתחום ספציפי.

לסיכום, החוקרים מתארים רפורמות בהקשר של אובייקטים גבוליים ודנים בהשלכות עבור החלטות בנושאי מדיניות כחציית גבולות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya