עניין במדעים בקרב ילדי גן: קשר לתפישה עצמית ולהישגים במדעים בשלבים מאוחרים יותר

LEIBHAM, MARY BETH, ALEXANDER, JOYCE M. JOHNSON, KATHY E, Science Interests in Preschool Boys and Girls: Relations to Later Self-Concept and Science Achievement. Science Education; Jul2013, Vol. 97 Issue 4, p574-593, 20p, 6 Charts


למרות שילדים צעירים מגלים סוגים רבים של עניין, מעט מאד ידוע ביחס לרושם ולהשפעה של סוגי עניין אלה על המשך הלמידה וההתפתחות שלהם. חשיבות מיוחדת, יש לשאלה האם סוגי עניין מוקדמים שזורים, או לא, בהישגים המדעיים המאוחרים יותר שלהם.
המחקר הנוכחי ממלא את המרווח הזה בספרות המחקרית באופן אורכי לאורך זמן רב על ידי חקירת הקשר בין עניין במדעים לתפישות וההישגים האקדמיים המאוחרים, תוך שימת דגש מיוחד על המיגדר, אצל קבוצה של 116 ילדים.

העוצמה והתוכן בעניין של ילדים במדעים בין הגילאים 4-6 (עניין שמגלים בגילאי טרום חובה), לבין הגילאים 6-8 (עניין שמגלים בגילאי בית הספר היסודי), שמשו כמנבאים לתפישות וההישגים בגיל 8. בנים מציגים בסך הכל, רמות עניין גבוהות יותר של עניין מאשר בנות, למרות שהעניין לא היה קשור לתפישות העצמיות של הבנים. עניין אינטנסיבי מוקדם במדעים אצל הבנות היה קשור לתפישות אישיות במדעים גבוהות יותר בגיל 8. בנוסף, עניין מוקדם במדעים נבא על הישגים מדעיים אצל בנות אבל לא אצל בנים.

כמסקנה, עולה שעניין מוקדם במדעים יכול להיות פקטור תומך קריטי לבנות , בכל הקשור לאימוץ תפישות עצמיות חיוביות ולהישגים ולציונים גבוהים במדעים.

התקציר נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?