עמדות תלמידים כלפי שימוש בספר לימוד דיגיטלי בהיסטוריה לחטיבה העליונה

רות אש- ארגייל (מרכז חינוך ליאו באק) , חיפה, אוניברסיטת חיפה.

הממצאים בנושא עמדות כלפי ספרים דיגיטליים לעומת מודפסים מצביעים על תפיסת היתרונות הבאים לגבי ספרים דיגיטליים: קישוריות, ריבוי נתונים, לא- לינארי, מותאם אישית, תפוצה רחבה, עלות נמוכה, יכולות חיפוש, מרכיבי מולטימדיה, לעומת תפיסת היתרונות הבאים לגבי ספרים מודפסים: אין צורך במתקן קריאה דיגיטלי, רזולוציה גבוהה יותר, יותר קריא, ניתן לקרוא בכל
מקום ללא תלות באינטרנט ובחשמל, אין תקלות ובעיות עם הטכנולוגיה, קל יותר לכתוב הערות, אין הסחות דעת של המדיה החברתית והדוא"ל. מחקרים מצביעים על העדפה ברורה של הספר המודפס בקרב סטודנטים על פני הדיגיטלי .(Shepered, 2008; Vernon, 2006) .

המקרה המתואר מתייחס לניסיון לשלב ספר לימוד דיגיטלי בהוראת היסטוריה לבגרות בכיתה י בשנת תשע"א. ההחלטה לעבור לספר דיגיטלי נבעה מתפיסת התלמידים, כילידים הדיגיטליים, שיאמצו את המדיום החדש ואף יעדיפו אותו על פני המדיום המסורתי. גם העלות הנמוכה נתפסה כתמריץ. בפועל הסתבר שהקשיים היו רבים וההתנגדות העצימה. הנחת קלות השימוש בספר דיגיטלי של "דור הנט" התבדתה.

ניתן להסביר את העדפת התלמידים את הספר המודפס כנובעת מצירוף של גורמים , ביניהם, כוחו של ההרגל, שיקולי נוחות, העדפת דפוס הלמידה המסורתי על פני למידה פעילה חקרנית הנתפסת בעיניהם כגוזלת זמן וכלא יעילה.

נראה כי שיטת הלימוד הנוכחית לבגרות איננה מעודדת שינויים בשיטות הוראה וחדשנות.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya