עמדות של סטודנטים כלפי שילוב מחשב בלמידה – מחקר המשך

מקור: גילת יצחק, שגיא רחל, יעקובי טל (2004). עמדות של סטודנטים כלפי שילוב מחשב בלמידה – מחקר המשך, מכללת לוינסקי לחינוך, היחידה למחקר ופיתוח

המחקר הוא מחקר המשך העוקב אחרי הלמידה מרחוק באמצעות שילוב טכנולוגיות מחשב. מטרת המחקר לבדוק את יכולת השחזור של הממצאים שהתקבלו במחקר הראשון, ולהוסיף לבדיקה משתנים שלא נכללו בו. באופן ספציפי המטרה היא ללמוד מהן העמדות של הסטודנטיות כלפי למידה מרחוק, האם הן קשורות לתפיסות למידה,והאם הן קשורות לכמות ולאופי של שילוב טכנולוגיית מחשב בלמידה של הקורס.

אוכלוסיית המחקר כללה 164 סטודנטיות מכל השנתונים שלמדו לפחות קורס אחד שהיה בו שילוב למידה מרחוק באמצעות מחשב.הממצאים נאספו באמצעות שאלון בן ארבעה חלקים: פרטים אישיים, מידע על הקורס, שימוש במחשב, תפיסות למידה-הוראה.

בין הממצאים: נמצאה שביעות רצון גבוהה של המשתתפות מהקורסים; נמצא שכמחצית מהנבדקות גילו עמדה חיובית מתונה והעדיפו שילוב של למידה מרחוק עם למידה בכיתה רגילה במידה מאוזנת; נמצאה עקביות בין העדפה של סגנון למידה לבין העדפת סגנון הוראה (למידה / הוראה מרחוק, למידה / הוראה פרונטאלית); נמצאה שביעות רצון מהלמידה המתוקשבת במרכיבי התקשרות והמטלות; עוד נמצא כי שני המרכיבים, המרכיב הקוגניטיבי - תפיסת היתרונות של למידה מרחוק והמרכיב ההתנהגותי - העדפת אחוז הקורסים בלמידה מרחוק בהשוואה ללמידה פרונטאלית נמצאו קשורים בתפיסת תפקידו של המורה. ככל שהמורה נתפס כמתווך למידה ופחות כמקור ידע העמדה הכללית יותר חיובית.

עורכי המחקר ממליצים לערוך מיפוי של העמדות כלפי למידה מרחוק לפני תחילת קורס ולהציע פעילויות מקדימות למתנגדים, לאפשר למעדיפים גישה זו לממשה, ולתכנן מסלול לימודים מקוצר לתואר הראשון שבו מרבית הקורסים יילמדו בלמידה מרחוק.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya