עמדות סטודנטים לגבי שימוש ב-ClassBoost במכללה להכשרת מורים

Levin, O, Avidov‐Ungar, O. (2018). Students' views on the use of ClassBoost in a teachers' education college. J Comput Assist Learn. 34: 816– 827

מבוא

בשנים האחרונות חלה התקדמות בטכנולוגיות המאפשרות להקליט הרצאות והן נכנסות לשימוש הולך וגובר במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ ובעולם. טכנולוגיות אלה מכונות "טכנולוגיות להקלטת הרצאות" (LCT (Lecture Capture Technologies והן מאפשרות ומעודדות מיומנויות למידה משותפות ברמות שונות. ידוע כי שיתופי פעולה מקוונים מעודדים למידה ומעלים את שביעות הרצון של הלומדים ואת האמון בחומרים הנלמדים.

מטרת המחקר

המאמר הנוכחי מתמקד במערכת הקלטת הרצאות אחת המכונה ClassBoost (דומות ומקבילות לה קיימות בעולם) שנכנסה לשימוש בכמה שיעורים במכללה לחינוך בישראל. מטרת המחקר היא להשלים מחקר קיים על השימוש במערכות LCT, הפעם בהוראה, ולהעלות השלכות מעשיות, במיוחד עבור מכללות אקדמיות לחינוך.

על מערכת ה-ClassBoost

המערכת מאפשרת לסטודנטים לפתוח מחברת דיגיטלית בזמן ההרצאה ולכתוב הערות כמו גם להוסיף תגיות וסיכומים. בסיום ההרצאה היא מסנכרנת בין הווידאו לבין המחברת הדיגיטלית ומאפשרת לערוך סרטון וידאו מקוצר מותאם למטרות ספציפיות ומשתנות. כיוון שהלמידה מתנהלת בקצב אישי והתכנים המוקלטים זמינים לצפייה בכל עת, השימוש במערכת מעודד למידה פעילה ושיתופית.

מתודולוגיה

במחקר הנוכחי נבחן השימוש במערכת ClassBoost מנקודת מבטם של סטודנטים בהקשר להרגלי ודפוסי הלמידה השיתופית שלהם. בכך טמונה גם מקוריותו של המחקר. כיוון שהטמעתה של המערכת במכללה אקדמית נמצאת עדיין בחיתוליה, המחקר התמקד בבחינת עמדותיהם של הסטודנטים כלפי המערכת לפני השימוש, ובמהלך השימוש.

ממצאים

באשר לאופן בו הסטודנטים תופסים את השימוש במערכת ואת השפעותיה עליהם, עולות מהממצאים ארבע קטגוריות התייחסות:

 1. נוכחות בקורס
 2. תרומה ללמידה
 3. אמצעי ללמידה חדשנית
 4. למידה שיתופית

מתוך המחקר עולה ממצא ייחודי לפיו הסטודנטים חשו כי השתתפותם בשיעורים תרמה ליעילות ההוראה. באשר למידת היישום- תיאורטית הסטודנטים מגלים פתיחות לשילוב טכנולוגיות שיתופיות בלמידה, אם כי בפועל הם מקיימים שיתופי פעולה ברמה נמוכה למדי, כלומר, הם מתמקדים בתקשורת ובשיתוף הידע, אך לא בהעלאת ובניית רעיונות ובפתרון בעיות באופן משותף.

מסקנות

כפי הנראה, פוטנציאל השיתופיות של המערכה לא מוצה עדיין.

שיתוף שמקורו בהנעה חיצונית עשוי לשנות הרגלים של למידה שיתופית נתמכת מחשב ולהשפיע על התפתחות השיתוף ממניעים פנימיים של הלומדים.

השלכות מעשיות והצעות לעדכון מדיניות:

 • הסטודנטים אמורים לקבל הדרכה ייעודית על מנת להכיר את פוטנציאל הלמידה של המערכת
 • יש להכשיר מורי מורים על מנת שיוכלו לסייע לסטודנטים בניצול אפשרויותיה של המערכת
 • ראוי לקיים מחקרים עתידיים שיעסקו בתפקיד המרצים כסוכני שינוי המעודדים למידה שיתופית מסדר גבוה באמצעות השימוש ב-ClassBoost

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

פדגוגיה מוטת עתיד: מגמות, עקרונות, השלכות ויישומים

טכנולוגיה ואינטראקציות שבין מורה ותלמיד: סקירת מחקרים אמפיריים

 

 

 

 

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya