עמדות מורים ערבים משתלמים כלפי טכנולוגיות מידע ושילובן בתהליך ההוראה

מקור וקרדיט : עיתון קו לחינוך , 3 לפברואר 2011

"עמדות מורים ערבים שתלמים כלפי טכנולוגיות מידע ושילובן בתהליך ההוראה".
המחקר הוצג בכנס המקוון הבין-לאומי "פותחים שערים בהכשרת מורים 2011 ", שערך מכון מופ"ת בינואר 2011

תוצאות מחקר בנושא "עמדות מורים ערבים משתלמים כלפי טכנולוגיות מידע ושילובן בתהליך ההוראה". את המחקר ערך וליד אחמד, ממכללת אלקאסאמי.
החוקר מפרט את הקשיים הפיזיים המונעים כיום שילוב מיטבי של תקשוב במערכת החינוך במגזר הערבי. אחד הקשיים הוא התיישנות החומרה ומערכות ההפעלה בבתיה"ס. החוקר מציין, כי במגזר הערבי קיים מחסור ביזמים מקומיים הפועלים לשדרוג המחשוב הקיים בבתיה"ס. כתוצאה מכך, בכ 21%- מבתיה"ס המחשבים כלל אינם שמישים. 14% מבתיה"ס כלל אינם מחוברים לאינטרנט, למרות שניתן למצוא ברשת מכלול של תכנים בערבית, ולספק באמצעותם סביבת למידה עתירת ידע לתלמידים. עוד קושי נובע מהמחסור באתרי אינטרנט בערבית המתאימים לתכני תוכניות הלימודים, ובמיוחד באתרים חינוכיים ישראלים המתורגמים לערבית.במחקר נטלו חלק 56 מורים ו 135- מורות, שהשתתפו בהשתלמות במכללת אלקאסאמי.

השערה נוספת שהופרכה במחקר היא, שמורים, יותר מאשר מורות, יגלו עניין בשילוב המחשב בהוראה. במחקר נמצא, כי במגזר הערבי דווקא המורות גילו עמדות חיוביות יותר כלפי השימוש במחשב מאשר המורים, אם כי לא במידה מובהקת.

החוקר מציין, כי העמדות החיוביות כלפי המחשב שגילו המורות, שוברות סטריאוטיפים הנפוצים בחברות מסורתיות, שעל פיהם כישורים טכנולוגיים ומתמטיים הם כישורים גבריים, ושהשימוש בטכנולוגיית המידע נתפס בקרב נשים וגברים כאחד כעיסוק גברי.
עוד השערה שהופרכה במחקר הייתה, שמורים ותיקים יגלו התנגדות רבה יותר לשימוש במחשב להוראה מאשר מורים חדשים. במחקר לא נמצא כל מתאם בין הוותק בהוראה למידת הנכונות להשתמש במחשב. החוקר סבור, כי כיום גם מורים ותיקים מבינים את התרומה של הטכנולוגיה לתהליך ההוראה-למידה. כמו כן, מורים ותיקים וצעירים כאחד מוכנים להשתלם בכדי לרכוש לעצמם יכולות וכישורים חדשים בתחום זה, שיתרמו להתקדמות המקצועית שלהם.

מקור וקרדיט : עיתון קו לחינוך , 3 לפברואר 2011

 

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?