עמדות מורים כלפי חינוך משלב: סקירת ספרות

Supriyanto, D. (2019). Teachers’ Attitudes Towards Inclusive Education: A Literature Review. Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. 6(1), 29-37

מחקר זה מבקש לבחון את עמדות המורים כלפי חינוך מכיל/משלב (inclusive education) ולעמוד על המשתנים המשפיעים על עמדות אלה. במאמר מוצגת סקירה של 27 מחקרים אודות 5471 מורים בסך הכל, מתוכם 5225 מורים שעמדותיהם נבחנו באמצעות סקר ו-246 מורים עמם נערכו ראיונות.

מהסקירה עלה כי ברוב המדינות שנבחנו- אוסטרליה, ארצות הברית, לבנון, הודו, ספרד, ישראל וסרביה, עמדת המורים כלפי חינוך משלב היא חיובית, אם כי חלק מהמחקרים מדווחים גם על עמדות שליליות או נייטרליות.

אחת הבעיות המרכזיות העולה מסקירת הספרות היא שלא כל המחקרים מגדירים את המונח "עמדה" (attitude) באופן מספק או באופן עקבי. חלקם משתמשים במונח attitude ו-perception (תפיסה) בערבוביה. במאמר הנוכחי "עמדה" הוגדרה על פי ארנולד ורנדל (Arnold & Randall, 2010) כלומר כמכילה אמונות (מרכיב קוגניטיבי), תחושות (מרכיב ריגשי) והתנהגויות (מרכיב התנהגותי). בשל בעיית מינוח זה, המחקר מתקשה להכליל את מסקנותיו באופן ודאי, ובכל זאת ניתן לקבוע כי עמדותיהם של המורים כלפי חינוך משלב מושפעות מהשכלת המורה (תואר), מוצאו, הכשרתו וסוג המוגבלות של התלמיד.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

מה היא כיתה משלבת בחינוך המיוחד ?

הכשרת מורים לחינוך משלב: שימוש בפדגוגיה משלבת לקידום הוראה ולמידה לכול

עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya