עמדות מורים בעולם בנושא של הוראה אינטגרטיבית של תחומי דעת בחט"ב

מקור וקרדיט:
Devika Naidoo. "Losing the “purity” of subjects? Understanding teachers' perceptions of integrating subjects into learning areas"  , Education as Change, Volume 14, Issue 2 December 2010 , pages 137 – 153.
המאמר דן בסוגיה פדגוגית שנבחנת בתקופה האחרונה בכמה מדינות והיא לקראת יישום אפשרי בחטיבות ביניים במקומות שונים בעולם. יחד עם זאת, שינוי כזה ממעלה שנייה אינו פשוט והוא צפוי להיתקל בהתנגדויות. המחקר הנוכחי  מדווח על תפיסות ועמדות של מורים בחטיבות ביניים לגבי יישום של יחידות הוראה אינטגרטיביות בכיתות הלימוד בכיתות ז'-ט. המחקר התנהל בדרום אפריקה שם נבחנת הסוגיה של הוראה אינטגרטיבית בחטיבות הביניים. לכאורה, רואים המורים בהוראה אינטגרטיבית של תחומי דעת  בכיתה אתגר פדגוגי , אך ממצאי המחקר מלמדים שמרבית המורים בשדה מתנגדים לתפיסה של העברת יחידות לימוד אינטגרטיביות בכיתות הלימוד. פחות משליש המורים שרואיינו במחקר היו פתוחים להוראה אינטגרטיבית של כמה תחומי דעת בכיתה.
 
 
ראה גם :
 
 
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya