עמדות מורים ביחס להוראה פרטנית

דפנה זילברמן –שמש בהנחיית פרופ' יזהר אופלטקה , אוניברסיטת תל אביב

מקור וקרדיט : המכללה האקדמית לחינוך , מכללת גורדון , חיפה , כנס מגמות מינהל החינוך 2013 , 26 למאי  2013

נושא:

ההוראה הפרטנית מהווה אחת מאבני היסוד ברפורמות החינוכיות הנהוגות כיום במערכת החינוך. מחקר זה מציג ומנתח עמדות מורים המלמדים בהוראה פרטנית כלפי הוראה זו.

מטרת המחקר:
לבחון ולנתח את הקשר בין עמדות המורים כלפי הוראה פרטנית ומאפייניהם האישיים על עמדותיהם לגבי השפעותיה של הוראה פרטנית, על תפוקות בית הספר.

ממצאים:
55 מורות ומורים, מבית ספר על יסודי במרכז הארץ, השתתפו במחקר. בניתוח עמדות המורים ניכרת שביעות רצון גדולה מההוראה הפרטנית. המורים מסכימים במידה רבה, לאור התנסותם האישית, כי הוראה פרטנית מאפשרת הכרות טובה יותר עם התלמידים והבנת צרכיהם הלימודיים והרגשיים. במחקר עלה כי מרבית המורים מכירים בחשיבותה של ההוראה הפרטנית. הם מודעים ליתרונות הרבים של דרך הוראה זו. רוב המורים ראו בדרך הוראה זו, ככזו שמטרותיה קידום הישגי התלמיד, מתן מענה לשונות בין התלמידים ולצרכים השונים של כל תלמיד. ההוראה הפרטנית נתפסת בעיני המורים כהוראה המאפשרת העמקת הקשר עם התלמיד וההיכרות עימו.

במחקר לא נמצא קשר בין מאפיינים אישיים של המורים (כגון: מגדר, היקף משרה, ותק והשכלה) לבין עמדותיהם על ההוראה הפרטנית. לא נמצאה השפעה לותק בהוראה או למגדר על עמדות המורים בנושא. נמצא כי ההתנסות האישית היא זו המעצבת את עמדותיהם.

85% מהמורים ענו כי לא נעשתה כל השתלמות או הדרכה בית ספרית ביחס להוראה הפרטנית. 50%, מחצית מהמורים במחקר, ציינו כי הם מרגישים מוכנים ויודעים ללמד בדרך זו. ביניהם היו מורים שציינו כי הם מעדיפים ללמד בדרך זו.
קושי שעלה במחקר הוא חוסר הרצון דווקא מצד תלמידים להשתתף בשיעורי ההוראה הפרטנית, מחשש פן יתויגו וייתפסו כתלמידים חלשים הנזקקים לתמיכה.

מסקנות:

עמדתם החיובית של המורים בנושא איננה דבר טריוויאלי בהטמעת רפורמות ושינויים. תוצאות המחקר מעלות צורך בהכשרה נוספת למורים בהתייחס להוראה פרטנית על אף תחושתם החיובית.

יצירת קבוצות לימוד הטרוגניות המורכבות מתלמידים חזקים לצד חלשים תפיג את חששותיהם של התלמידים החלשים מפני תיוגם כחלשים בעיני חבריהם. בנוסף, קבוצת לימוד הטרוגנית יותר, שמורכבת מתלמידים חלשים וחזקים כאחד עשויה למנף את הלמידה ולתרום לכל הצדדים. על המנהלים מוטלת האחריות להוביל את בית הספר והצוות להטמעת תמורה זו, בדרך היעילה ביותר, במערכת החינוך.

מקור וקרדיט : המכללה האקדמית לחינוך , מכללת גורדון , חיפה , כנס מגמות מינהל החינוך 2013 , 26 למאי  2013

מה דעתך?

    להוראה פרטנית בצד יתרונותיה יש בה מגבלות שכדאי להתייחס אליהן כגון- העדר עמיתים שאיתם ניתן לחלוק מידע , לשמוע את דעתם וכד'. בחינוך המיוחד ההוראה הפרטנית פעילה שנים רבות ולמרות זאת ההישגים אינם גבוהים. לכן, כדאי לחקור את הנושא באמצעות מחקר היורד אל השטח, כגון לצפות במורים, להתייחס לחומרי ההוראה וההערכה וכד'. לגבי העמדה החיובית של רוב הנשאלים- גם כאן כדאי לבדוק , למה מתייחסים הנשאלים.

    פורסמה ב 01/07/2013 ע״י דיתה פישל

    בבית ספרי מנחם בגין בקרית גת ( יסודי ) רוב השעות הפרטניות הן בסוף יום הלימודים, האם ילד שקשה לו בשעות הבוקר ״לקלוט״ את הנלמד יכול לעשות זאת בשעה שתיים? לדעתי צריך להכניס לכיתות כתיגבור את המורים על מנת ולסייע בכיתה באופן פרטני לתלמידים שזקוקים לעזרה.

    פורסמה ב 02/07/2013 ע״י א
    מה דעתך?