עמדות, ייחוסים ודפוסי התמודדות של מורים עם בעיות התנהגות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, והקשר שלהם לתפקודים של תלמידים אלו

למאמר המלא ראו קובץ מצורף מימין

אחד הנושאים המעסיקים כיום את מערכת החינוך היא בעיות התנהגות של תלמידים בכלל ושל תלמידים עם צרכים מיוחדים בפרט. מחקר זה (שבוצע במסגרת עבודת דוקטורט*) מציג עדויות ראשוניות ואותנטיות של דפוסי התמודדות של מורים עם בעיות התנהגות. בנוסף, מוצגים הקשרים השונים שבין עמדות, תפיסות והתנהגויות של מורים והזיקות שבין התנהגויות מורים ותפקוד של תלמידים. מטרות עבודת מחקר זו היו:

1)  לזהות דפוסי התמודדות של מורים עם בעיות התנהגות של תלמידים משולבים.

2)  לבחון את הקשרים שבין עמדות ותפיסות של מורים לבין דפוסי ההתמודדות שלהם עם בעיות התנהגות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

3)  לבחון את הקשרים שבין דפוסי ההתמודדות של המורים לבין תפקודים שונים של תלמידים.

4)  לבדוק לאילו גורמים מייחסים המורים את בעיות ההתנהגות של התלמידים המשולבים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya