עמדותיהם וידיעותיהם של פרחי הוראה בהונג קונג כלפי זכויות הילד

מאת: Lo Yan Lam

Lo, Y. L. (2018). Hong Kong pre-service teachers’ attitudes towards and knowledge of children’s rights. Education, Citizenship and Social Justice, 1-17

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

מחינוך למשפט: חוק זכויות התלמיד במבחן החיים בבית הספר

השימוש בהערכה רחבת היקף (מבחן פיז"ה): תובנות לגבי מדיניות ופרקטיקה במקרה של הונג קונג

 

על פי סעיף 29 של האמנה בדבר זכויות הילד, המדינות החברות באמנה מסכימות כי "חינוך הילד יכוון לפיתוח יחס כבוד לזכויות האדם ולחרויות היסוד (...) להכנת הילד לחיי אחריות בחברה חופשית ברוח הבנה, שלום, סובלנות, שוויון המינים וידידות בין כל העמים."

אף על פי שהונג קונג היא אחת המדינות החברות באמנה בדבר זכויות הילד, ממשלתה אינה טורחת לקידום נושאי האמנה במערכת החינוך. אין חובה לחנך לזכויות הילד בבתי הספר או במוסדות להכשרת מורים וכתוצאה מכך המורים לא מחזיקים בידע חשוב זה. עמדות המורים כלפי זכויות הילדים אינן תמיד חיוביות, הם לא מכירים בחובותיהם כלפי הילד ואינם דואגים ליידע את הילדים עצמם באשר לזכויותיהם. במצב זה הם אינם ממלאים את תפקידם המשמעותי כמי שאמורים להכין את הילד לחיי כבוד והכרה בזכויות האחר.

המחקר הנוכחי בוחן את עמדותיהם של פרחי הוראה בהונג קונג כלפי זכויות הילד להגשמה עצמית ולאוטונומיה (self determination rights) וכלפי זכויותיו להתפתחות (nurturance rights). הוא עומד על הקונפליקט בין שני מערכי זכויות אלה וסוקר את ידיעותיהם של פרחי ההוראה מהונג קונג אודות זכויות תלמידיהם, במטרה להאיר ולתקן את האזורים הטעונים שיפור.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya