על תנועת הסטנדרטים בארה"ב

מקור: מט"ח

על תנועת הסטנדרטים

א. דיווח מצפון קרולינה (15.47)
צפון קרולינה החלה ליישם סטנדרטים במערכת החינוך. היישום הוא על פי חוק. החוק העמיד סטנדרטים מאוד גבוהים, הרבה יותר ממה שהיו מקובלים במדינה עד כה.
התלמידים בבתיה"ס מחולקים לתת קבוצות הנמצאות מעל או מתחת לסטנדרטים. אם בביה"ס יש יותר מידי (ע"פ הגדרת המדינה) קבוצות מתחת לסטנדרט ביה"ס נחשב כנכשל והוא צריך לעבור RECONSTRUCION תהליך כל שהוא של הבניה מחדש.

יש מתח רב בבתיה"ס שכן תלמידים שהיו במצב בינוני נחשבים פתאום לפי הסטנדרטים החדשים כנכשלים.
כדי להשיג את הסטנדרטים החדשים יש כמובן צורך להשקיע במורים: שינוי באמונות, הכשרת המורים לשינוי בדרכי ההוראה, ולמידה מהצלחות קודמות מבוססות מחקר.
נקודות החוזק שצוינו – עליה בהישגי תלמידים
נקודות הקושי - נמצאה נשירה גדולה יותר של תלמידים במעברים מכיתה ט לכיתה י. תלמידים לא יכולים היו להגיע אל הסטנדרט המצופה.

האתגר הוא למצוא איזון בין העלאת ההישגים לבין מניעת נשירה ועזיבה של ביה"ס.
נמצא שבבתי"ס קתוליים ופרטיים יש יותר הישגים ויותר הנשרה כמו כן נמצא שבבתי"ס גדולים היו הישגים גבוהים יותר אבל יותר הנשרה ובבתי"ס קטנים היו הישגים נמוכים יותר ופחות הנשרה. דובר על אקלים ביה"ס כשהוא יותר הישגי ותחרותי – גורם ליותר הישגים ובמקביל יותר הנשרה.בקהל ובין הדוברים נשמעת ביקורת על מדיניות הסטנדרטים- מיושמת מהר מידי בלי להתייחס לאפקטים השליליים.
בשיחה פרטית עם לארי קיובן הוא תאר לי מצב שבו יש עוסקים בסטנדרטים, בהעברת אחריות אל ביה"ס והתלמיד וכתוצאה מכך מדברים על השארת כיתה של תלמידים שלא עומדים בסטנדרטים או הגדרת בי"ס שלא עומד בסטנדרטים כנכשל. עדיין לא נמצא האיזון המתאים בהפיכת הסטנדרטים למנוף לקידום ילדים והפחתת האפקטים השליליים הן ברמת הפרט והן ברמת המוסד החינוכי.

ב. על דיווח מאילינוי (26.25) – ניסיון ליישום סטנדרטים כבר 4 שנים.

מחקר הערכה מדווח על חוסר בהירות בניסוח הסטנדרטים, על בעיית לגיטימציה של ה board of education ובעיקר על הציניות של בתיה"ס שמאמצים טקטיקה של התעלמות מן המדיניות המוכתבת ע"י המדינה. מדברים שם
 על 3R: revised, revisited &replaced…
לדעת החוקרת הנקודה המרכזית שהייתה חסרה בכל התהליך הזה היא יצירת משמעות ובניית יכולת בבתיה"ס. בתי"ס למדו להגיב באופן שטחי ולהפוך את הנושא לטריוויה. לא נוצר קשר בין תנועת הסטנדרטים לבין הערכה ואקאונטביליות. זו נראית לי נקודה חשובה בהתייחס לכל מיני רפורמות ש"מנחיתים" על בתיה"ס.

ג. על סטנדרטים בתחום השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשוב (17.04)

קבוצת חוקרים מפורסמת ממכון מחקר SRI בקליפורניה. דיווחה על ניסיון מעניין להגדיר סטנדרטים וליצור פריטים שיאפשרו הערכה של הסטנדרטים האלה באמצעות פעילויות מבוססות רשת. למעשה הם מדברים על מטלות ביצוע ומנסים לבנות מטלות ביצוע מורכבות. התהליך נמצא בראשיתו. הם מנסים להתמודד עם ההערכה של הקוגניציה של האדם הלומד והכלי המתוקשב ביחד. הערכה שלICT והתהליכים הקוגניטיביים המתחייבים מן השימוש ב ICT.

באופן כללי הם מדברים על מיומנויות ICT אלה כוללות למעשה מיומנויות של חקר: ניסוח שאלת מחקר, ניתוח בעיה, חיפוש מידע, טיפול במידע, תכנון דוחות, הצגת הנתונים והפרזנטציה של הממצאים והמסקנות. גם הם מבחינים בין מיומנויות ICT כלליות לבין השימוש בתחומי התוכן. מדגישים את החשיבות של השימוש בתחומי התוכן. הטכנולוגיה לדעתם משנה את תחומי התוכן ותחומי התוכן משנים את השימוש בטכנולוגיה. ככל שעוברים לרמות גבוהות יותר של חשיבה יש צורך להיכנס יותר ויותר אל תחומי התוכן.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya