על מקורות הפערים המגדריים בהון אנושי: ההשלכות של הטיות סטריאוטיפיות של מורים בטווח הקצר ובטווח הארוך

בעבודה זו מעריכים המחברים את השפעת ההטיות המגדריות של מורים בבתי ספר יסודיים על הישגיהם הלימודיים של בנים ובנות בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון ועל בחירתם במגמות מוגברות במתמטיקה ובמקצועות המדעיים בתיכון. לצורך זיהוי הסיבתיות, הם מתבססים על ההשמה האקראית של מורים ותלמידים בכיתות הלימוד בבתי הספר היסודיים.

מהתוצאות עולה כי ההטיות של המורים לטובת הבנים משפיעות באופן אסימטרי על בנים ובנות – השפעתן חיובית על הישגי הבנים ושלילית על הבנות. הטיות מגדריות כגון אלה משפיעות גם על המשך דרכם של התלמידים בלימודים מוגברים במתמטיקה בתיכון – על בנים באופן חיובי ועל בנות באופן שלילי.

התוצאות מצביעות על כך שההתנהגות המוטית של מורים בשלב מוקדם של הלימודים במערכת החינוך נושאת בחובה השלכות ארוכות טווח על בחירת העיסוק ועל ההשתכרות בחיים הבוגרים, מפני שלימודים מתקדמים במקצועות המתמטיקה והמדעים בתיכון הם דרישת קבלה מוקדמת להשכלה גבוהה בהנדסה, במדעי המחשב וכד'. השפעה זו היא הטרוגנית, והיא רבה יותר עבור ילדים ממשפחות שבהן האב משכיל מן האם ועבור בנות מרקע סוציו-אקונומי נמוך.

למאמר המלא

מקור וקרדיט: סדרת המאמרים לדיון של חטיבת המחקר בבנק ישראל

ראו גם:

מורים מפלים לרעה את הבנות לעומת הבנים בציוני המתמטיקה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya