על מורכבותו האידאולוגית של החינוך המיוחד

צבר, ב' ועידו א' (2016). על מורכבותו האידאולוגית של החינוך המיוחד. דפים, 63, 69-44.

המאמר מציג ממצאים של סינתזה תאורטית שערכנו בין שתי טיפולוגיות אידאולוגיות – זו של החינוך הכללי וזו של החינוך המיוחד. במאמר נבחנת התאמתן של ארבע מטא-אידאולוגיות פדגוגיות (סוציאליזציה, אקולטורציה, אינדיבידואציה והפדגוגיה הביקורתית) למודלים המקובלים בחינוך המיוחד (הסיעודי והרפואי, החינוכי-הומניסטי, האקולוגי ומודל לימודי המוגבלויות).

מתוך הסינתזה מתבררת מורכבותו הפדגוגית והפוליטית של השיח האידאולוגי בחינוך המיוחד. ביטוייה של מורכבות זו נדונים באמצעות בחינת היתרונות והחסרונות הגלומים בכל מודל ובחינת השפעתם על אופיו של המוסד החינוכי (על הפער המתקיים בו בין הלכה ומעשה, על דפוס יחסי ההוראה הנגזרים ממנו ועל האפשרויות והסכנות הטמונות בו). בסופו של דבר המאמר מבקש לסייע למחנכים בחינוך המיוחד לנסח לעצמם ביתר בהירות את יסודותיה האידאולוגיים של תפיסתם החינוכית ולפתח כלפיה עמדה מושכלת ואף ביקורתית.*

___________

* ברצוננו להודות לצוות המורים, למדריכות ולסטודנטים במסלול המלמ״מ (מורים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות) במכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין על תרומתם בגיבוש חלק מהרעיונות למאמר.

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

כל תלמיד הוא תלמיד עם צרכים ייחודיים - ראיון עם פרופסור שונית רייטר

על מקומו של "ארוס" במעשה החינוך: ניתוח פדגוגי על בסיס "משל המערה" ו"המשתה" לאפלטון

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya