על חינוך ואקטואליה ועל מה שביניהם

הוצאה עצמית בסיוע המכללה האקדמית דתית לחנוך ע"ש ליפשיץ, 78 עמ'

המאמרים בספר נכתבו כתגובה וביקורת לאירועים פוליטיים, מדיניים וביטחוניים שהתרחשו בישראל במהלך השנים 2000-2005 ופורסמו בעיתו "הצופה". הנושא המרכזי לאורך רוב המאמרים הוא הדמוקרטיה במדינה ומאפייני ההתנהלות הדמוקרטית של מוסדות השלטון. נקודת המוצא של המחבר היא שבית הספר הינו בבואה של החברה ונורמות התנהגותיות מקובלות ורצויות בבית הספר דומות ומקבילות לנורמות ההתנהגותיות הבאות לידי ביטוי בהתנהלות הממשלה ומוסדות השלטון בכלל. המאמרים היו תגובה מיידית להתרחשויות ומבטאים את תחושות המחבר ביחס לאירועים מתוך נקודת מבטו כמחנך ומכשיר מורים, והם מציגים ההקבלה הנ"ל.

תוכן העניינים

 • החברה מול היחיד – חינוך ותכנון לימודים
 • על חינוך ועל כבוד
 • על חינוך ועל דמוקרטיה
 • כצאן לטבח: מהדורה ב', מתוקנת
 • על חינוך, דעות קדומות ושיווק ראש הממשלה
 • על חינוך ועל הסברה
 • על חינוך: התלבושת האחידה והחולצה הלבנה
 • על אמון ועל אמינות
 • על כלכלה, חינוך ומוטיבציה
 • על חינוך ועל מנהיגות
 • על דמוקרטיה ועל חינוך לדמוקרטיה
 • צרכנות נבונה: למה לחתום?
 • נרדמו בשמירה
 • מסכנת נגעים: דברת, פטפטת וקשקשת
 • דוד וגלית: מהדורת 2004
 • שעת חינוך: החוויה האישית
 • חינוך לדמוקרטיה – הלכה ומעשה
 • מדברים בקודים
 • תסמונת "הגשר על נהר קווי"
 • על כל הקופה
 • נקודת מפנה
 • האם הטכנולוגיה היא חזות הכל?
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya