על המדריך בלמידה הסינכרונית – הערות והמלצות מתודולוגיות

מקור: ירחון e-learning newsletterחברת אי-לרנינג פתרונות ידע

ככל מיומנות אחרת, גם ההוראה הסינכרונית מחייבת לימוד, אימון ותרגול עד לרכישתה. אחרי שליווינו עשרות רבות של מורים ברכישת המיומנות בהוראה במערכות סינכרוניות מורכבות ("כיתה וירטואלית"), ניכר כי הצלחת השיעור, בהינתן טכנולוגיה יציבה, טמונה ביכולת המורה להמיר את.המתודות אותן הוא מכיר ובהן הוא משתמש בכיתה רגילה, על גבי הפלטפורמה החדשנית הזו. במאמר זה ננסה לבחון את התחושות (והחששות) שאנו שומעים ממורים סינכרוניים בתחילת דרכם ולהציג .את התשובות שאנו ממליצים להשיב למורים אלו בדרך ליכולת הוראה אפקטיבית.

בפני המורה הבא ללמד בכיתה וירטואלית מונחים שורה ארוכה של אתגרים מרתקים. מתצפיות ושיחות עם המורים הללו לאחר שלימדו כמה וכמה שעות וירטואליות שכאלו ניכרת שביעות רצון רבה בחלק גדול מן המקרים, אך הללו כוללים הכרה והשלמה בכך שמדובר בהוראה אחרת מזו שהם מורגלים לה. ככזו, היא כוללת אלמנטים שאין בהוראה הפרונטלית, היא חסרה אלמנטים חשובים בהוראה המסורתית, ולמרות  הניסיון לדמות וליצור זהות בין שיטת למידה מסורתית לשיטת למידה סינכרונית אינטרנטית-
יש להימנע ולשפוט אותם בצמידות ולהכיר בכך שלמרות השוני, אפשר ללמד בשתי השיטות ויש רווחים והפסדים בכל אחת מהן. אנו מאמינים ומקווים כי לאחר תקופת ההבשלה וההטמעה של שיטת הלמידה הסינכרונית, ועם ההתקדמות הטכנולוגית המואצת ניתן יהיה גם לחזור ולשאול את שאלת הבסיסית עליה ?אין עוד שואלים דבר- האם הכרחי ליצור דמיון כה גדול בין שיטות ההוראה הללו.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya