על המבט הכפול של מחבר ההיפרטקסט – ככותב וכקורא

במסגרת התכנית של מכון מופ"ת - ביה"ס למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת המורים - להגביר את המודעות בקרב מורי המורים לאוריינות הדיגיטלית, הוחלט לייסד כתב עת אינטראקטיווי מקוון –online-  בשם "קיוונים", שמאמריו ייכתבו בתבנית היפרטקסטואלית. בעקבות פניית המערכת פרסמנו מאמר עיוני בתבנית היפרטקסטואלית שתוכננה במיוחד עבור כתב עת זה (שראל, 2003).  כיוון שמדובר בניסיון ראשון במינו בעברית, מצאנו לנכון  לתאר כאן את הבעיות שנתקלנו בהן ואת השיקולים שהנחו אותנו בכתיבת מאמר בתבנית זאת.  בחלקו הראשון של מאמרנו זה  נציג את הבעיות כפי שהן עולות מספרות המחקר; בחלקו השני נציג את התלבטויותיו של מחבר מאמר היפרטקסטואלי "טירון", הנאלץ להתחשב בנקודת מבט כפולה: הן של הכותב והן של הקורא; ובחלקו השלישי – נציג את הפתרונות שמצאנו ואת שיקול הדעת שהנחה אותנו ביישום הפתרונות  מן ההלכה אל המעשה. כמו-כן ניתן את דעתנו על העשוי להשתמע מכך למערכת החינוך בכלל  ולהכשרת המורים בפרט.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya