עלייה בהוצאה הפרטית, ירידה בהוצאה הממשלתית

שפירא, ר' (מרץ, 2015). עלייה בהוצאה הפרטית, ירידה בהוצאה הממשלתית. שיעור חופשי, 113, 22.

ההוצאה הפרטית לתלמיד בשנה בישראל, בכל רמות החינוך, עלתה בין 2009 ל-2013 בכ-3,183 שקל בשנה. זוהי עלייה של כ-53% במונחים ריאליים. לפי התחזיות, בשנה הנוכחית תעלה ההוצאה הפרטית לחינוך לתלמיד ב-752 שקל נוספים, כלומר בכ-8% במונחים ריאליים.

בעוד ההוצאה הפרטית לחינוך עולה, חלקו של המגזר הממשלתי בהוצאה הלאומית לחינוך ירד בין 2000 ל-2013 ב-6.7%. לפי מחקר שפירסמו באחרונה ד"ר רובי נתנזון ואיתמר גזלה ממרכז מאקרו, ב-2011 היה חלקה של ההוצאה הממשלתית לחינוך בישראל נמוך בכ-9% מחלקה של ההוצאה הממשלתית לחינוך הממוצעת במדינות OECD. בחינוך העל-תיכוני, שיעור ההוצאה הפרטית מכלל ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל גבוה בכ-20% מהממוצע במדינות OECD.

בחינוך בגיל גן הילדים, ההוצאה לתלמיד ביחס לתמ"ג לנפש נמוכה בישראל ב-8% ביחס להוצאה הממוצעת במדינות OECD. בשלב החינוך העל-יסודי, ההוצאה לתלמיד ביחס לתמ"ג לנפש בישראל נמוכה ב-7% בהשוואה למדינות OECD.

במונחים דולריים, ההוצאה לתלמיד בחינוך הקדם-יסודי בישראל היא 4,058 דולר, לעומת 7,428 דולר בממוצע במדינות OECD (כ-55% מהממוצע ב-OECD); ההוצאה לתלמיד בחינוך היסודי בישראל היא 6,283 דולר, לעומת 8,296 דולר בממוצע במדינות OECD (כ-82% מהממוצע ב-OECD).

ראו גם:

תקציב משרד החינוך בשנים 2014–2000: מגמות ובעיות

ההוצאה הלאומית הכוללת על חינוך גדלה ב-3.6% ב-2012

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya