עיצוב מדיניות בבית הספר היסודי בנושא שיעורי בית

מקור: ירחון לקידום מנהיגות מקצועית, מקצוענות ומצוינות במינהל הבית-ספרי בחינוך היסודי, גיליון מס' 15, תשס"ז (האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך).

הסקירה עוסקת באופן מתודי בסוגיות הבאות: א. שיעורי בית בבית הספר היסודי, ב. מדיניות בית- ספרית בנושא שיעורי הבית, ג. שיעורי בית המביאים תועלת.

הסקירה כוללת גם סקירת מחקרים ומאמרים נרחבת ויעילה בנושא שיעורי בית ומתייחסת גם לסוגיות ולדילמות של מעורבות הורים בהכנת שיעורי בית. עורכי הסקירה מסכמים כי שיעורי הבית יכולים כלי מועיל בתהליך הלימודי –חינוכי אם הם ממוקדים בלומדים, מותאמים לטווח הגילאים שלהם, נמצאים בהלימה למטרות שלשמן ניתנו ואם יש מדיניות בית ספרית מוסכמת על ההנהלה, המורים, התלמידים וההורים בהיבטים שונים הקשורים לנושא.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  היכן המאמר?

  פורסמה ב 01/01/2007 ע״י שרונה שלו

  הקישור למאמר המקורי תוקן. תודה

  פורסמה ב 03/01/2007 ע״י פורטל מסע
  מה דעתך?
yyya