עיצוב מדיניות בבית הספר היסודי בנושאי שיעורי בית

 מקור וקרדיט : ירחון לקידום מנהיגות, מקצועיות, מקצוענות ומצוינות במינהל הבית ספרי בחינוך היסודי, גיליון מס' 15 , תשס"ז .

הסקירה המועילה שנכתבה על ידי צוות האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך מציגה עקרונות מנחים למדיניות בית-ספרית בנושא שיעורי בית לצד כלי עזר שיש בו כדי לתרום להפקת  התועלת הרצויה משיעורי בית בבית הספר היסודי.  הטבלה המובאת בסקירה עשויה לשמש מודל עקרוני יעיל לעריכת מיפוי להכנת שיעורי בית . באמצעות מודל זה ניתן לבנות את הפרופיל של כל תלמיד באשר לדרך שבה הוא מעדיף להכין שיעורי בית ובהתייחס להנעה שלו להכין שיעורי בית. כמו כן מציעה הסקירה מתווה עקרוני לחלוקת האחריות בבית הספר בנושא שיעורי בית . אלו הם יסודות של מתווה מדיניות נכונה והוגנת הן מבחינת הנהלת בית הספר , הן מבחינת המורים והן מבחינת ההורים והתלמידים .
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya