עיצוב ירוק והתפתחות בקיימות של מדי בית הספר

מאת: Cui Yumei

Cui, Y., et al. (2018). Green Design and Sustainable Development of School Uniforms, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering301,conference 1

 

מדי בית הספר הם חלק בלתי נפרד, מרכיב אינטגרלי בבניית ההוויה התרבותית של הקמפוס. אין תכליתם רק לשאת את סמל בית הספר ולסמן את התלמידים כשייכים אליו, אלא הם  בעלי תפקיד כנושאי המסר של התרבות הייחודית של המוסד, של אופני החינוך הנהוגים בו ושל הקשריו התרבותיים. עם זאת, ואולי דווקא על שום כך, מתעוררות מספר בעיות בכל הנוגע לעיצוב ולבחירת החומרים מהם יהיו עשויים המדים כשהבעיה הבוערת במיוחד והחמורה ביותר היא בעיית האיכות הירודה, תת תקנית, של הבדים.

כדי להבטיח את איכותם, בריאותם ובטיחותם של מדי בית הספר, יש לתת עדיפות לעיצוב ירוק ולקיימות בתהליך עיצובם, ועל ידי כך, גם להקל ולייעל את קידום המודעות לחשיבותו. במסגרת ההתפתחות הכלכלית לה אנו עדים, ובמיוחד בהקשר של הגלובליזציה של הייצור ההמוני, ראוי לחקור דווקא את הפוטנציאל הגלום בשיתוף פעולה רוחני בין בני האדם. אם אנו חותרים לעתיד טוב יותר על פני האדמה, עלינו להגדיר מחדש את נושאי החיבה הדורשים טיפול. עיצוב ירוק הוא ללא ספק אחד מאלה. עלייתם של המוצרים הירוקים מצביעה על התקדמות גדולה של המודעות, של ההבנה ושל הפתרונות האנושיים לבעיות. יותר מזה, זוהי התפתחות בלתי נמנעת בשדה ייצור הסחורות, ואין ספק שהיא תשפיע עמוקות על אופן התפתחותנו והישרדותנו בעתיד. מדי בית הספר לא יכולים שלא להיות חלק משינוי חשוב ועמוק זה המאפיין את תקופתנו ועליהם לסן, גם באמצעות אופן ייצורם והחומרים מהם הם עשויים, את המגמה הירוקה.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

מהוראת אקולוגיה למודעות לאיכות סביבה ולקיימוּת דרך עבודה על קונפליקטים ביחסי אדם-סביבה

התצוגה על קירות הכתה – עיצוב הסביבה או פרקטיקה של חינוך

עיצוב בשירות החינוך – ענף בשדה העיצוב: חקר מקרה בהוראת עקרונות עיצוב לפרחי הוראה

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya