עיצוב בשירות החינוך – ענף בשדה העיצוב: חקר מקרה בהוראת עקרונות עיצוב לפרחי הוראה

הסדנה לעיצוב סביבות למידה הוקמה לפני כעשר שנים, כחלק מהקמתו של המרכז לתכנון לימודים, הוראה והערכה במכללת בית ברל. המרכז מציע תמיכה מערכתית מקיפה לסטודנטים ולאנשי חינוך בתכנון ההוראה והלמידה, והסדנה פועלת כחלק ממנו.
צוות הסדנה מורכב ממעצבות מקצועיות, בוגרות תואר ראשון לפחות בלימודי עיצוב במוסדות להשכלה גבוהה (בצלאל, ויצ"ו חיפה, המכון הטכנולוגי בחולון). תנאי קבלה נוספים הם תעודת הוראה וניסיון מעשי בחינוך. כפל המקצועות בהכשרתה של כל עובדת - עיצוב וחינוך - הוא אבן יסוד בתפיסת הסדנה כגשר בין שתי התרבויות, זו של המעצבים וזו של המחנכים.
לסדנה שני אופני התנהלות עיקריים: הוראה ויעץ, שעובדים בהלימה מלאה ביניהם. בהוראה יילמדו שיקולי דעת עקרוניים בעיצוב, וביעץ אישי תינתן הנחיה איך להטמיע עקרונות אלה בתוך חומר ספציפי.
 
הוראה:
1.במהלך שנות קיומה של הסדנה התגבשה תפישה פדגוגית להוראת עקרונות עיצוב חומרי הוראה למידה לפרחי ההוראה. נקודת המוצא הפדגוגית היא הסוגה, או הפורמט, של חומר ההוראה-למידה, למשל משחק, ספר אינטראקטיבי, מרכז למידה, דפי עבודה, כרזות, לומדות, מצגות וכו'. דרך תהליך ההנחיה בעיצוב הסוגה ומאפייניה הייחודיים, הסטודנטים לומדים מושגים ועקרונות בעיצוב (קומפוזיציה, טיפוגרפיה, חומר, צבע, איקונוגרפיה וכדומה). זאת בניגוד לדרך ההפוכה: הוראת עקרונות בעיצוב והצגת האפליקציות שלהן בסוגות שונות. זה דורש מהמעצבת לשים את ה"אגו המקצועי" שלה במקום השני, ומחדד את הצורך בלמידה והכרות של המעצבים עם הפדגוגיה.
2.השותפות עם המרצים בבניית השיעור ובהנחייתו היא עקרון מוביל. מבנה השעורים מוצע למרצים כמסגרת כללית, והשיעור עצמו נבנה ייחודית לקבוצה, בדיאלוג בין המרצה לבין צוות הסדנה. בדרך זו של co-teaching נחשפים הסטודנטים למכלול ההיבטים של הנושא: דיסציפלינאריים, פדגוגיים ועיצוביים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya