עידוד חקר בכיתה המתוקשבת תוך התבססות על התפיסה של מחקר פעולה

מקור:
 
האתגר הבא שניצב בפני מחנכים ואנשי חינוך הנעזרים בסביבות ממוחשבות בכיתה הוא שינוי תפיסה של אופי המטלות מתרגול להבנה. מורים כאלו חייבים לראות את עצמם כמורים המובילים להוראה המעודדת חקר. אין די ביצירת קהילה מקוונת או ביצירת בלוגים בכיתה. המורים חייבים להשתתף באופן פעיל בסביבת הוראה המשלבת בלוגים כמנחים פעילים המכוונים במפורש לכיוון חקר. המורה המציב אתגרים חייב ליצור אינטראקציה בין התנסויות שלו ובין התנסויות של תלמידיו. המורה חייב להוביל לפעילות חקר של גילוי עולמות ע"י התלמידים הפעילים בבלוגים או בפורומים ולא להסתפק במטלות מקוונות סטנדרטיות כפי שמקובל כיום. לדעת Konrad Glogowski יש לשאוף שמורים מאתגרים יעשו שימוש בכיתות הגבוהות ובמכללות במתכונת של מחקר פעולה כפרדיגמה – כתפיסת עולם. התלמידים הפעילים צריכים לאסוף מידע, ליצור-לעבד, ולהבנות מחדש את פיסות המידע שאספו על מנת להקנות להם משמעות
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya