עושים בית ספר: ידע מעשי על מנהיגות פדגוגית

מנדל-לוי, נ' ובוזו-שוורץ, מ' (עורכות) (2016). עושים בית ספר: ידע מעשי על מנהיגות פדגוגית. ירושלים: מכון אבני ראשה.

הספר שלפניכם מניח כי אחד מהמנופים המשמעותיים ביותר לשיפור בתי הספר הוא מנהיגות בית ספרית התומכת בהוראה ובלמידה. לפיכך בחרנו להציג מגוון פרקטיקות שבאמצעותן יכולה המנהיגות הפדגוגית להשפיע על המתרחש בכיתות – לב לבו של בית הספר. שני סוגים של טקסטים מופיעים בספר: מאמרים פרי עטם של מיטב החוקרים בתחום המנהיגות הפדגוגית ותגובות למאמרים אלה מאת אנשי אקדמיה ומחקר ישראליים. יחד הם משרטטים תמונה עדכנית של המנהיגות הפדגוגית בעת הזאת.

המכון אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, הוקם ב-2007 ביוזמה משותפת של משרד החינוך ויד הנדיב, על יסוד הכרה בתרומה המכרעת של מנהלי בתי הספר לאיכות העשייה החינוכית בבתי ספר שבניהולם. המכון שואף להשפיע על שיפור מערכתי של בתי הספר בישראל באמצעות יצירה של עתודה ניהולית, הובלת תהליכי למידה של המנהלים והמפקחים וכינונם כקהילה מקצועית מובילה.

תוכן העניינים

יהודית שלוי / פתח דבר

מאיה בוזו שוורץ ונעמי מנדל לוי / הקדמה: המנהיג הפדגוגי כמוביל תהליכי למידה

תגובה / אריאל לוי / הזדמנויות ליישום מנהיגות פדגוגית

מאמר / אילנה זיידל-הורן / התלות ההדדית הבלתי נמנעת בין מורים

שער ראשון: מושגים ותפיסות

מאמר / קווין פטון, מליסה פרקר ודבורה טנהיל / לעזור למורים לעזור לעצמם: פיתוח מקצועי מחולל שינוי

תגובה 1 / איל רם / למידה משמעותית? קודם כל למורים!

תגובה 2 / גל פישר / לעזור למורים לעזור לעצמם: פיתוח מקצועי מחולל שינוי בישראל?

מאמר / ג'יימס פ' ספיליין ואיימי פרנץ קולדרן / מנהיגות וניהול בראי הביזור

תגובה 1 / עידו ברקן / שלושה תנאים למנהיגות מבוזרת

תגובה 2 / יעל גרינשטיין ואודרי אדי-רקח / מנהיגות מבוזרת בראי שיתוף מורים בתהליכי קבלת החלטות

מאמר / שרה א' פיירמן / פיתוח מנהיגות מורים

תגובה 1 / גילי טלמור דוד / "אנחנו מזמינים אתכם לזוז": מנהלים ישראלים מדברים על טיפוח מנהיגות מורים

תגובה 2 / ניר מיכאלי / איזהו המנהיג הפדגוגי? תפקידם של מנהלי בתי ספר בהצמחת מורים מובילים

תגובה 3 / יעל שטרן / שילוב אמנויות בהוראה: מורה מובילה שינוי

מאמר / מילבריי ו' מק'לפלין וג'ואן א' טלברט / פיתוח קהילות עשייה בבתי ספר

תגובה 1 / מוחמד צרצור / פיתוח הון מקצועי של הצוות

מאמר / סם רוברסון וריבה רוברסון / תפקידו ועבודתו של המנהל בפיתוח מורים מתחילים

תגובה 1 / בתיה בראונר / איך לגדל מורים מתחילים

תגובה 2 / דיטה סלמן / המנטורים בתכנית חותם

תגובה 3 / צפריר גולדברג ולילי אורלנד-ברק / איך מורים מתחילים לומדים?

שער שני: פרקטיקות

מאמר / סוזן מ' ברוקהרט וקוני מ' מוס / איך לתת משוב מקצועי

תגובה 1 / תמר קריגר-ערמוני / צפייה ומשוב: כניסה אל "מאחורי דלת הכיתה"

 תגובה 2 / רותם טרכטנברג מסלטון ואדם לפסטיין / מודל לשיחת משוב דיאלוגית

מאמר / ג'וזף פ' מקדונלד, ננסי מור, אלן דיכטר ואליזבת' ס' מקדונלד / מתווי שיחה: רעיונות היסוד

תגובה 1 / דינה פלד ומתן ברק / שיחה על עבודה עם מתווי שיחה

מאמר / ג'ודית' וורן ליטל ומארני ו' קרי / הבניית שיחות על הוראה ולמידה: שימוש בראיות בשיחות מונחות מתווים

תגובה 1 / יעל פולברמכר / מהכיתה לישיבת הצוות: מורים לומדים באמצעות התבוננות בייצוגים

תגובה 2 / דנה ודר-וייס, עליזה סיגל ואדם לפסטיין / עיסוק בדימוי הציבורי במהלך דיון בבעיות הוראה

מאמר / לורנה ארל וסטיבן כץ / שימוש בנתונים לצורך קבלת החלטות מושכלות

תגובה 1 / ברנדה הורביץ-פרוור / "מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו שומעים": איסוף נתונים ככלי חקירה לשיפור פדגוגי

מאמר / לורנה ארל / מנהיגות התומכת בשיחות מעוגנות בנתונים

תגובה 1 / מנאל פתיאני וסועאד דעאס / שימוש בנתונים כתרבות בית ספרית

שער שלישי: מנהיגות מערכתית

 מאמר / אליזבת' א' סיטי / ללמוד בסבבי למידה

תגובה 1 / מתן ברק / סבבי למידה גם בישראל: גישה מערכתית לשיפור הוראה ולמידה

תגובה 2 / איל שאול ומתן ברק / מנהיגים פדגוגיים מערכתיים: המפקחים הכוללים מובילים תהליכי למידה מקצועית

תגובה 3 / יעקב (קובי) עמר וגלית יצחקי-דרייז'ן / מסע המנהלים: מודל לפיתוח מקצועי של מנהלים

למידע נוסף על הספר באתר מכון אבני ראשה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya