עומס עבודה של מורים בביה"ס והרצון ליזום: חקר מקרה בבתי ספר יסודיים בבלגיה

מקור:
Workload and willingness to change: disentangling the experience of intensification,Journal of Curriculum Studies, Volume 40, Issue 1 , pages 47 - 67.
 
יש מעט מחקרים איכותיים ומשמעותיים על הגורמים והנסיבות שמניעים מורים בעבודתם בבתי הספר ומכאן חשיבות המחקר הנוכחי שנערך בבלגיה. המחקר שנערך בקרב מורים בבתי ספר יסודיים בבלגיה ניסה להבין את התהליכים שמניעים מורים להשתנות וליזום תוכניות והאם השינוי החינוכי מושפע מלחצים חיצוניים או ממקורות השראה פנימיים של חיי בית הספר וסביבתו. חקר המקרה המוצג במאמר מלמד כי הגברת הלחצים החיצוניים (מקבלי החלטות, משרדי חינוך) אינה תורמת בהכרח ליצירת השינוי אצל המורים המתמודדים עם תוכניות לימודים חדשות או יוזמות ותוכניות שהתגבשו מחוץ לסביבת ביה"ס. שינוי המניע מורים לפעולה ולחידוש פדגוגי הוא פועל יוצא של הלכידות בבית הספר ומסגרות העבודה והפרשנות של המורה הבודד בביה"ס המחפש משמעות ביוזמות שהוא מניע ובפרשנות שהוא יכול להתוות בחיי העבודה שלו. המאמר מציג גם תיאוריה מגובשת המסבירה את הגורמים המעכבים הליכי שינוי.
מה דעתך?

    איך ניתן לקרא את המאמר המלא של מאמר זה: עומס עבודה של מורים בביה"ס והרצון ליזום, חקר מקרה? תודה

    פורסמה ב 07/12/2010 ע״י איילת זילברמן

    על מנת להשיג את המאמר המלא יש לרכוש אותו בחו"ל . או לחלופין לבדוק בספריות האקדמאיות או המכללות אם כתב העת נמצא אצלם באוסף כתבי העת .

    פורסמה ב 07/12/2010 ע״י עמי סלנט
    מה דעתך?